Wijzigingen Rodetorenbrug optimaliseren het gebruik

Zwolle – Het college legt een aantal wijzigingen in het Programma van Eisen van de Rodetorenbrug voor aan de gemeenteraad. Dit naar aanleiding van reacties van de klankbordgroep, omwonenden en de motie waarin de gemeenteraad het college in oktober 2009 verzocht op de onderdelen doorvaartmogelijkheden, verkeersafwikkeling, verblijfsruimte op de brug, vormgeving en verlichting nog eens goed naar het Programma van Eisen te kijken. De aanpassingen aan de brug dragen bij aan een optimaal gebruik van de Rodetorenbrug.

Als gevolg van de nieuwe hoogwaterstanden die de provincie heeft vastgesteld is in het nieuwe Programma van Eisen de hoogte van de brug met 50 centimeter vergroot tot 3,95 +NAP. Wat de verkeersstructuur betreft is het van belang dat in het ontwerp van de brug aangegeven wordt hoe de brug kan aansluiten op de bestaande verkeersstructuur. Bij de beoordeling van de ontwerpen is ook duurzaamheid een belangrijk aspect. De gemeente vraagt daarom bij de ontwerpopdracht aandacht voor deze aspecten.

Bij de inrichting van de brug en bij het opstellen van het verlichtingsplan wordt specifiek aandacht besteed aan licht- en geluidbeperkende maatregelen. De mogelijkheden voor een verblijfsruimte op de brug, bijvoorbeeld een bankje of een verbreding van het wandelpad, worden in een later stadium met de architect besproken. Punt van aandacht hierbij is de kans op overlast die dit met zich mee kan brengen. De aanpassingen in het Programma van Eisen worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad

Voor het ontwerptraject voor de Rodetorenbrug heeft het college ingestemd met een aanbestedingsprocedure. Met deze procedure, die deze maand start, wil de gemeente een combinatie van constructeur en architect selecteren die binnen het beschikbare budget, een mooi, ingepast ontwerp maakt.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Dit is net als de brug over de achtergracht. Weggegooid geld! Wat schieten we er nu eigenlijk mee op? Het scheelt 200 meter lopen indien die brug er zou komen.

  Ik vind dat niet nodig en de gemeente kan de centen beter bewaren voor moeilijke tijden. Een gezonde bankrekening houden in deze tijd is ook verstandig.


  Maak melding

 2. Hoppa! Aanpassingen! Kostenstijging! Wat maakt het allemaal ook uit, komen zal die, die verdomde kl***brug…
  De brug stond al op maps.google voordat hij door de gemeenteraad goedgekeurd was…


  Maak melding

 3. Namens wie spreek je Eline? Je rept over “we”. In elk geval niet namens mij, want ik heb me er niet in verdiept.

  Net als gister bij de andere brug, zijn er maar een paar vragen:
  * Waarom een brug
  * Kan het financieel uit
  * Wat zijn de alternatieven

  Bijvoorbeeld.


  Maak melding

 4. Ik vind het anders een prima plan. Scheelt toch net een stukje om van Holtenbroek naar het centrum en terug. Bovendien wordt je dan als fietser niet meer van de sokken gereden op de (onvermijdelijke) rotondes.


  Maak melding

 5. @zwolleinthuus

  Het scheelt 200 meter lopen indien die brug er zou komen.

  Volgens mij zijn dit soort opmerkingen en daaruit voortvloeiende discussies al vaker aan de orde geweest. Het is 400 meter en daarmee al snel 5 minuten lopen.

  (maar voor mij persoonlijk hoeft die brug er ook niet te komen; maar ik fiets en mij maakt die 400 meter niet uit, maar zoals gezegd: dat geldt voor mij en hoeft voor een ander niet te gelden.)


  Maak melding

 6. @WFvN

  Dat het 5 minuten lopen scheelt is natuurlijk mooi voor de mensen die het stuk moeilijk kunnen lopen, maar kunnen die mensen wel de hoogte van de brug aan (4 meter).

  Ach ja, we zien wel wat er komt.


  Maak melding

 7. Verslag raadsvergadering Zwolle:

  Op 5 oktober 2009 werd het Programma van Eisen (PvE) voor de Rodetorenbrug vastgesteld. Er werd toen een motie van de ChristenUnie aangenomen, waarin het college is verzocht nog eens goed naar het PvE te kijken. Naar aanleiding hiervan stelt het college nu voor het PvE op onderdelen aan te passen. Het debat ging dan ook over de vraag of deze aanpassingen voldoen aan de strekking van de motie. Bij zijn inleiding op het onderwerp meldde de voorzitter dat in de beslisnota ten onrechte sprake is van de term SPvE . Dit zal worden aangepast voor de besluitvormingsronde. Verder gaf hij aan dat per mail een aantal reacties zijn verspreid van belangengroeperingen. Hij wees de leden erop dat de discussie nu niet gaat over het bestemmingsplan of de beslissing om wel of geen brug aan te leggen. Omdat het een motie van de ChristenUnie betrof kreeg mevrouw Rots als eerste het woord.
  Zij vond de beslisnota niet duidelijk, pas nadat nadere informatie was ingewonnen bij de projectleider werden zaken helder. Ze benadrukte dat haar fractie het belang van de brug inziet, maar ze pleitte voor een uitgekiend ontwerp en een zorgvuldig proces. Door meerdere fracties werd verbazing uitgesproken over het feit dat er geen terugkoppeling met de klankbordgroep had plaatsgevonden. Wethouder Vedelaar gaf toe dat dit niet goed was gegaan en beloofde beterschap. Verder ging ze in op de selectieprocedure voor de meest geschikte ontwerper en constructeur. Er was onduidelijkheid over de ware reden van verhoging van de brug. De wethouder zal de mogelijke tegenstrijdige informatie vanuit de provincie nog eens verifiëren. Ondanks de verhoging met 50 centimeter, blijft de hellingshoek binnen aanvaardbare normen. Verder zegde de wethouder toe dat de definitieve opdracht voor de brug pas wordt verstrekt als de inspraaknota door de raad is vastgesteld. Over de financiering gaf ze aan dat de provincie de helft van de kosten voor z??n rekening neemt, met als voorwaarde dat het project op 31 december 2011 ⤽obstakel vrij⤝ is. Aan het eind van het debat ontstond er nog discussie over de relatie met de go- no go beslissing betreffende de parkeergarage Katwolderplein. Enkele fracties waren van mening dat besluitvorming over de brug moet worden uitgesteld zolang er geen zicht is op definitieve realisatie van de parkeergarage. Uiteindelijk vond een meerderheid van de fracties dat de beslisnota als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde op 5 juli 2010.  Maak melding

 8. Bericht door Johan van Dee, op 19 mei 2010 om 18:42
  Ik vind het anders een prima plan. Scheelt toch net een stukje om van Holtenbroek naar het centrum en terug. Bovendien wordt je dan als fietser niet meer van de sokken gereden op de (onvermijdelijke) rotondes.

  Hier ben ik het helemaal mee eens, auto’s kijken niet op of om als je op die rotonde fietst heb heel wat keren flink op de rem moeten staan. En hopenlijk staat er dan ook geen file meer op de Pannenkoekendijk omdat die luie mensen hun auto niet meer onder het maagjesbolwerk hoeven te zetten waardoor heel Zwolle dan vast staat.  Maak melding

 9. 😉 Mooi Admin, bedankt voor het updaten. Schijnbaar komt er dus nog een vervolg

  Uiteindelijk vond een meerderheid van de fracties dat de beslisnota als hamerstuk geagendeerd kan worden voor de besluitvormingsronde op 5 juli 2010.

  .


  Maak melding

Reageer