SP Zwolle wil kostenvergelijking buslijn 10

Zwolle – De SP in Zwolle gaat het stadsbestuur vragen om een vergelijking te maken van de kosten van (opgeheven) buslijn 10 met de kosten voor het WMO vervoer voor de komende 20 jaar. In 2009 is buslijn 10 in Zwolle, die van de Aa-landen via de Pierik naar Zwolle Zuid (Gerenlanden) reed, opgeheven. Ouderen boven de 70 mogen sinds het  verdwijnen van buslijn 10 aanhaken bij het WMO-vervoer. WMO-vervoer is echter relatief duur voor de gemeente.

De SP heeft een initiatiefvoorstel geschreven om buslijn 10 opnieuw te laten rijden. Voordat de partij het voorstel indient wil de SP van het stadsbestuur een kostenvergelijking tussen het aanbieden van het WMO vervoer en het laten rijden van buslijn 10 voor de komende 20 jaar op dit traject, waarbij rekening wordt gehouden met demografische ontwikkelingen (vergrijzing). SP-raadslid Frank Futselaar: “Het opheffen van buslijn 10 is een verkeerd besluit geweest. We zien nu dat Gerenlanden verstoken is van busvervoer. Vooral voor oudere mensen en mensen die slecht ter been zijn is het verdwijnen van buslijn 10 een drama.  Het aantal ouderen in de stad zal tot 2030 waarschijnlijk met 80% stijgen. Meer ouderen zullen straks dus gebruik moeten maken van het WMO-vervoer terwijl zij niet tot die doelgroep behoren. De SP wil graag dat de wethouder de cijfers voor de komende 20 jaar eens naast elkaar legt om te berekenen of deze constructie daadwerkelijk wel zo goedkoop is."

Het busvervoer van de stad Zwolle is sinds 2009 geïntegreerd in de nieuwe concessie ‘Midden Overijssel’. Voorheen lag deze bij Connexion. Na een Europese aanbestedingsprocedure is deze concessie in februari 2010 via de Provincie verleend aan Syntus. Op 29 augustus begint de nieuwe concessie. De voorwaarden waaronder deze plaatsvindt worden dus nu vastgesteld in een ontwikkelteam, waarin overheden (gemeenten, provincie) als opdrachtgever samen met de vervoerder zitting hebben. De overheden hebben, met uitzondering van operationele zaken, een beslissende stem in het ontwikkelteam, waarbij de overheden worden geacht het publieke belang te vertegenwoordigen. Omdat een nieuwe concessie aanstaande is, is nu de mogelijkheid voor de gemeenteraad om haar wensen kenbaar te maken aan het college. Futselaar: “De SP wil daarom dat er zo snel mogelijk een kostenvergelijking wordt gemaakt, zodat we deze informatie kunnen gebruiken bij onze afweging om in het ontwikkelteam te pleiten voor het handhaven van buslijn 10.”

Voorstel aan de Raad

De SP stelt voor dat het college de gemeentelijk stem in het ontwikkelteam gebruikt om buslijn 10 terug te laten keren en hiervoor een drietal argumenten te gebruiken:

het wegvallen van lijn 10 heeft geleid tot een grote beperking van de mobiliteit van bevolkingsgroepen in de betreffende wijken.

de demografische ontwikkeling van Zwolle in het algemeen en de betreffende wijken in het bijzonder maakt het waarschijnlijk dat het aantal gebruikers van de lijn in de nabije toekomst zal toenemen.

het is maar de vraag of het extra beroep op het WMO-vervoer niet voor hogere kosten zorgt dan oorspronkelijk noodzakelijk was om lijn 10 te laten rijden. Gezien de verwachte stijging van de doelgroep zal de vergelijking steeds meer uitvallen naar regulier collectief openbaar vervoer.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. om veel kosten te besparen zou het beter zijn dat de SP zichzelf maar eens gaat opheffen,dat zal een betere kosten besparing zijn.
  door toe doenvan deze SP is het wmo vervoer binnen zwole naar een veel duurdere vervoerder gegaan.
  en nu willen ze dan ook weer een buslijn terug in het leven roepen die voor 90% leeg heen en weer rijdt.
  dit is pas geld verspillen.
  en nog een kleine tip voor andere bedrijven pas op voor de SP ze gebruiken spionnen binnen uw bedrijf om dit allemaal naar voren te halen,wat ook weer geld kost ,gemeenschaps geld wel te verstaan  Maak melding

Reageer