Lectoraat Familiebedrijven onderzoekt factoren

Zwolle – Hoe ouderwets het ook klinkt, levenspartners die samen een bedrijf runnen én de verantwoordelijkheden thuis delen, benadelen de prestaties en groei van hun onderneming. Deze co-ondernemers zijn beiden eigenaar en manager, maar nemen ook allebei de leiding thuis. Dat blijkt niet effectief te combineren.

Gezamenlijk onderzoek van het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim en het Centrum van het Familiebedrijf laat zien dat het succes van deze specifieke vorm van familiebedrijven afhangt van de manier waarop taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld, thuis en op het werk. Verder is succes afhankelijk van de betrokkenheid van niet-familieleden in het bedrijf en van de kwaliteit van de privé-relatie. Een gelijke status en gedeelde verantwoordelijkheid thuis is in toenemende mate de maatschappelijke trend in de veranderende verhoudingen tussen man en vrouw. Het onderzoek wijst echter uit dat deze ontwikkeling kwaliteit en expansie van het bedrijf ondermijnt. Relevant is niet dat de vrouw per definitie de taken thuis op zich neemt en de man die in het bedrijf: de rollen kunnen ook omgekeerd zijn. Maar het is wel raadzaam om ze uit elkaar te halen.

Co-ondernemers worden geconfronteerd met specifieke uitdagingen als ze proberen hun persoonlijke en zakelijke relaties te combineren. Zij doen er daarom goed aan om de expertise van niet-familieleden in te schakelen bij bijvoorbeeld het nemen van strategische beslissingen. Ook die maatregelen blijken een positieve uitwerking op de bedrijfsresultaten te hebben. Een derde conclusie uit het onderzoek is dat een privé-relatie waarin de partners open communiceren, en wederzijds vertrouwen, respect en waardering voor elkaar hebben, tot betere financiële resultaten leidt. Bovendien krijgt de onderneming daardoor een stabielere basis en is er sneller sprake van groei. Lectoraat Familiebedrijven / Centrum van het Familiebedrijf

Het lectoraat Familiebedrijven van Windesheim is het eerste lectoraat in ons land dat zich volledig richt op het bestuderen van familiebedrijven. De focus ligt op de problematiek rondom de bedrijfsopvolging en goed bestuur. Het onderzoek is praktijkgericht en levert direct toepasbare resultaten op. Familiebedrijven die – zo blijkt weer eens in de huidige recessie – de ruggengraat van de economie zijn, krijgen ten onrechte weinig aandacht vanuit politiek en wetenschap.  

Windesheim is naast de Universiteit Utrecht als kennisinstelling verbonden aan het Centrum van het Familiebedrijf. Het Centrum van het Familiebedrijf biedt een klankbord aan ondernemers en families die inzicht en praktische kennis zoeken over eigendoms- en managementvraagstukken van familiebedrijven, bijvoorbeeld de bedrijfsopvolging.

Voor meer informatie www.cfb.nl.

Artikel delen:

Reageer