Budget voor Starterslening is op

Zwolle – De vraag naar startersleningen is zo groot dat zowel het budget van het Rijk als van de gemeente Zwolle is uitgeput. Dat betekent dat aanvragen die na 25 mei bij de gemeente zijn ingediend niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Voor mensen die al wel van de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier hebben ontvangen is nog budget beschikbaar. Deze aanvragen kan de gemeente dus nog honoreren. Hiermee wordt voorkomen dat starters die al vergevorderd zijn met de financiering van een te kopen woning alsnog worden teleurgesteld.

Op 25 mei maakte het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bekend dat er geen startersleningen meer kunnen worden verstrekt met een rijksbijdrage van 50%, omdat het VROM Startersfonds is uitgeput. Dit betekent dat van iedere verstrekte starterslening (maximaal € 40.000) nu 75% in plaats van 25% voor rekening van de gemeente komt, terwijl de provincie Overijssel nog wel voor 25% bijdraagt. De gemeente heeft op dit moment echter onvoldoende budget om de starterslening voor 75% te financieren. Nieuwe aanvragen voor een starterslening kunnen dan ook niet meer worden ingediend.

Artikel delen:

Reageer