Stadshagen wordt duurzame woonwijk

Zwolle – Een woonwijk die is toegerust op het veranderende klimaat en waar de inwoners nu en ook over 30 jaar prettig wonen. Dat is het beeld dat de gemeente Zwolle heeft van Stadshagen+ (Breecamp-Oost, de Tippe en Breezicht). De gemeente wil van dit deel van Stadshagen een duurzame woonwijk maken.

Ook in Frankhuis wil Zwolle een duurzame energievoorziening realiseren. Dit betekent dat ook hier geen traditionele gasaansluiting wordt aangelegd. De keuze om naast in Stadshagen+ ook in Frankhuis geen traditionele gasaansluiting aan te leggen, geldt in elk geval voor de periode waarin de gemeente samen met de marktpartijen zoekt naar een haalbaar duurzaam alternatief. Dit om de weg naar duurzame oplossingen te stimuleren en om te voorkomen dat toch eventuele niet-duurzame oplossingen gebruikt gaan worden.

Duurzaamheid als leidend principe

Duurzaamheid is meer dan alleen energie, het gaat om het een langdurige balans tussen de 3 p’s van ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. Dit geldt ook voor een duurzaam Stadshagen. Voor de ontwikkeling van Stadshagen+ hanteert de gemeente duurzaamheid als leidend principe. Belangrijk hierbij is dat de wijk is toegerust op het veranderende klimaat en dat de inwoners een lage energierekening hebben ook houden waarbij ze niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen als olie en gas. De energie wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en biomassa. Bewoners ondervinden in een duurzame woning niet alleen positieve effecten in hun portemonnee maar ook in het wooncomfort.

Onderzoek en afwegingskader

Voor Frankhuis en Breecamp-Oost onderzoekt de gemeente de komende tijd wat de meest passende duurzame energievoorziening is. Dit doet zij door middel van een businesscase. Voor de overige delen in Stadshagen+ ontwikkelt de gemeente een energie toolbox. Deze toolbox geeft een afwegingskader waarmee de gemeente, de ontwikkelaars en de corporaties per locatie de mogelijkheden en consequenties voor de betrokken partijen en toekomstige bewoners kunnen verkennen. De toolbox levert tegelijk input voor de duurzaamheidsvisie voor Stadshagen+ die dit jaar wordt opgesteld. Zowel de businesscase als de energie toolbox zijn op 1 oktober 2010 klaar.

Nadat de uitwerking en de haalbaarheid duidelijk zijn, kan de daadwerkelijke besluitvorming in college en raad plaatsvinden. Tot dan blijft in ieder geval het besluit om geen traditionele gasaansluiting aan te leggen van kracht.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. ” De keuze om naast in Stadshagen+ ook in Frankhuis geen traditionele gasaansluiting aan te leggen, geldt in elk geval voor de periode waarin de gemeente samen met de marktpartijen zoekt naar een haalbaar duurzaam alternatief”

  Dus ook hier weer: de problemen voor zich uitschuiven. Hoe lang is deze periode? Waarom niet direct doorpakken? Er zijn nu toch al haalbare duurzame alternatieven. Of zijn die nog te duur:o


  Maak melding

 2. Het moet in de huidige tijd toch met gemak te doen zijn om een huis uit te rusten met voldoende zonnecollectoren, windmolens, warmtewisselaars enz om volledig zelfvoorzienend te zijn?


  Maak melding

 3. Dan maar lekker veilig aan het flessengas of een tank in de tuin.
  De CV zal toch ook ergens op moeten branden of moeten we weer aan het open vuur?
  Het gemeentebestuur kan van gekkigheid hun wandaden niet overzien of hebben ze misschien andere persoonlijke belangen.  Maak melding

 4. Nou, doe mij dat gasleidingkje maar waar biogas doorheen stroomt. En gas is er voorlopig nog wel even – iig langer dan de levensduur van die woningen.


  Maak melding

 5. Nadat de uitwerking en de haalbaarheid duidelijk zijn, kan de daadwerkelijke besluitvorming in college en raad plaatsvinden. Tot dan blijft in ieder geval het besluit om geen traditionele gasaansluiting aan te leggen van kracht.

  Toolbox op 1 okt 2010 (dus globaal dec 2010), dan besluitvorming of het uberhaupt haalbaar en betaalbaar is….ben benieuwd of er daarna dan alsnog in 2012 een gasleiding in de grond gestpt zal moeten worden ivm veranderde budgetering.
  Ik zou een deel van die 44 miljoen voor bushaltes en parkjes alvast reserveren om e.e.a. gewoon haalbaar te laten maken en als Zwolle de voortrekkersrol te nemen als duurzame gemeente.


  Maak melding

Reageer