Samenwerking Windesheim en Zwolle Marketing

Zwolle – Op woensdag 2 juni, tijdens de feestelijke opening van Gebouw X van Windesheim, ondertekenen Zwolle Marketing en Windesheim een partnershipovereenkomst.

Zij gaan kennis en ervaring uitwisselen en nauwer samenwerken. Op het gebied van citymarketing. Het doel van deze samenwerking is te komen tot onder meer innovatieve (product)ontwikkelingen op het vlak van citymarketing, kennisuitwisseling en (verdergaande) professionalisering van medewerkers en studenten. Het City Marketing Centre van Windesheim is het platform waar de samenwerking in belangrijke mate vorm krijgt.

De eerste resultaten van dit partnership zijn inmiddels al te melden:

Zwolle Marketing medewerkers zijn inmiddels gestart met een opleidingstraject bij Windesheim

Het landelijke Citymarketing Innovatiecongres komt op 20 januari 2011 naar Zwolle en zal plaatsvinden op Hogeschool Windesheim.

Studenten van de opleiding Communicatie zijn gestart met een praktijkopdracht op het gebied van webmarketing voor Zwolle Marketing

Zwolle Marketing is lid van het Citymarketing Centre van Windesheim en zal hieraan bijdragen leveren.

Daarnaast stelt Zwolle Marketing jaarlijks de Citymarketing innovatieprijs beschikbaar voor studenten die met een innovatief idee voor productontwikkeling komen voor de stad. Deze prijs zal jaarlijks worden uitgereikt, de eerste maal tijdens het Citymarketing Innovatiecongres in januari 2011.

Artikel delen:

Reageer