Wethouder past sociaal actieplan aan

Zwolle – De fractie van GroenLinks is blij dat wethouder Van As duidelijkheid heeft geboden over zijn toezegging om vooralsnog geen gebruik te gaan maken van een wetsvoorstel waarbij zonder dat er gegronde verdenking bestaat iemands uitkering kan worden gekort, wanneer hij of zij geen toestemming geeft tot een huisbezoek. 

Afgelopen dinsdag heeft op verzoek van de fractie van GroenLinks een debat plaats­gevonden over het “Actieplan handhaving sociale zekerheid”. GroenLinks is namelijk van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een belangrijk grondrecht is. Alleen onder strikte voorwaarden is naar onze mening de inbreuk op de privacy van iemand door een huisbezoek gerechtvaardigd, wanneer het gaat om het vaststellen van de rechtmatigheid van een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand.


GroenLinks maakte zich vooral ernstig zorgen over het voornemen van het College van B&W om gebruik te gaan maken van de ruimere bevoegdheden uit het wetsvoorstel inzake  huisbezoeken. In dit wetsvoorstel wordt de uitkering van een alleenstaande of alleenstaande ouder – bij wie geen gegronde reden is tot twijfel aan de rechtmatigheid van de uitkering – gekort, wanneer hij of zij geen toestemming geeft tot een huisbezoek.

GroenLinks vindt dit niet in overeenstemming met artikel 12 van de Nederlandse grondwet en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.  In de gemeenteraad ontstond een uitvoerig debat over de balans tussen het waarborgen van de privacy van elk individu en het voorkomen van fraude, maar met name de SP en D’66 deelden de opvatting van GroenLinks. Wethouder Van As deed de toezegging om de bewuste passages uit de nota te schrappen, maar er ontstond enige verwarring over de reikwijdte van de toezegging. 

De fractie van GroenLinks is verheugd over de duidelijkheid, die wethouder Van As nu schriftelijk in een memo heeft geboden. Met name de zin “Na aanvaarding van het wetsvoorstel over huisbezoeken gaat Zwolle deze bevoegdheid gebruiken op een (ruimere) wijze die overeenstemt met het wetsvoorstel” wordt geschrapt.

Artikel delen:
Reacties 18
 1. erg teleurstelllend dat van as bezweken is onder de druk van groenlinks. wat mij betreft mogen ze uitkeringstrekkers tot op het bot uitpluizen. jammer dat de goeien onder de kwaaien lijden, maar mijns inziens wordt er nog steeds teveel gesjoemeld met uitkeringen en kunnen ze nog steeds veel tegemakkelijk worden aangevraagd.


  Maak melding

 2. Uitkeringstrekkers zijn toch geen kwaaien, maar mensen die om de een of andere reden niet in staat zijn om (tijdelijk) in hun eigen inkomen te voorzien. Natuurlijk zijn er parasieten, maar de goeie uitkeringstrekkers mogen niet lijden onder de kwaaien. . 😉
  Het is natuurlijk wel de taak van de verstrekker om dit goed te controleren, maar niet op deze manier.  Maak melding

 3. Precies 🙂 maar de “goede” uitkeringstrekker nodigt de controleur uit voor een bakkie. Issie toch binnen.
  De slechten beginnen te roepen dat ze het recht niet hebben om binnen te komen.


  Maak melding

 4. @dame – jij geeft dus niet aan de belastingdienst op wat je op moet geven? Moet nog voor 1 april, anders krijg je nog straf ook (iets met bal-kaatsen-enzo).
  Bah – wat ben ik toch een burgerlijk mannetje 🙂 Ja, ik geef wel alles op aan belasting – die mogen volledig met mij meekijken.
  Ja, ik toon mijn ID aan agent als hij daar om vraagt (en het niet per abuis vergeten ben 😮 )


  Maak melding

 5. @me Mijn vraag was niet of je je ID liet zien als er om gevraagd werd , maar of je deze actief toont. Daarmee trek ik een parallel met je opmerking dat een uitkeringgerechtigde de controleur zelf thuis moet uitnodigen, ook als er kennelijk geen aanleiding voor is, omdat het anders ‘verdacht’ is. Da’s omgekeerde bewijslast.
  Anders ligt het wanneer er aanwijzingen of gerichte vermoedens zijn dat iemand de zaak oplicht. Geen treinkaartje, geen fietslicht: ID-kaart laten zien. Idem voor belastingen en fraudecontroleurs etc.


  Maak melding

 6. @dame – *RINGGG* (deurbel gaat). “Goede morgen mevrouw, wij zijn van de sociale dienst en willen graag kijken of u nog steeds recht heeft op gratis geld van ons zodat u weer onbezorgd mag gaan leven?”.
  Volgens mij is dat een vraag.
  “Goedemorgen heer/mevrouw. Uiteraard, komt u rustig even binnen. Koekje erbij? Ik heb vanmorgen verder toch geen plannen, want de kids zijn naar school. Dus komt u rustig even verder”.
  Simpel antwoord.
  Er staat nergens dat de controleur zelf gebeld moet worden. Er staat dat iemand een controleur kan verwachten, ook al is persoon niet direct verdacht.
  En dus laat ik het rustig zien als dat gevraagd wordt. Of dat nu bij entree van het 5mei festival is of de energie-controleur of wie dan ook.


  Maak melding

 7. Gelukkig niet. maar mocht dit ooit het geval zijn zal ik er – in tegenstelling tot tienduizenden kladlopers die dat niet doen – er naar eer en geweten gebruik van maken.


  Maak melding

 8. Persoonlijk zou ik het al heel vervelend vinden om een uitkering te moeten aanvragen en ontvangen. Als ik er daarna over mij gesproken zou worden als klaploper, fraudeur en die een “onbezorgd leven” leidt van “gratis geld”, dan zou ik me tot het diepst van mijn ziel gekrenkt voelen.
  Gelukkig ben ik nooit in die omstandigheid geweest, maar ik heb wel te doen met zij die dat – vaak noodgedwongen – wel zijn.
  De beelden die hier geschetst worden zijn uitermate kwetsend.


  Maak melding

 9. Bericht door verdieping 1, op 29 mei 2010 om 13:09
  Gelukkig niet. maar mocht dit ooit het geval zijn zal ik er – in tegenstelling tot tienduizenden kladlopers die dat niet doen – er naar eer en geweten gebruik van maken.

  Ken wel meer van die luitjes, een ander afkraken en beledigen maar niet naar hun zelf kijken.

  @Dame,
  Ben het met u eens.


  Maak melding

 10. Fijne vrienden hebt u dan frederic, maar je zult het met me eens zijn dat er er schandalig veel gefraudeerd wordt met uitkeringen.


  Maak melding

 11. Ken wel meer van die luitjes, een ander afkraken en beledigen maar niet naar hun zelf kijken.

  Bericht door verdieping 1, op 29 mei 2010 om 13:53
  Fijne vrienden hebt u dan frederic, maar je zult het met me eens zijn dat er er schandalig veel gefraudeerd wordt met uitkeringen.

  Zie in bovenstaande geen vrienden, maar misschien leest u het anders.
  De tekst is “Ken wel meer van die luitjes, een ander afkraken en beledigen maar niet naar hun zelf kijken”.

  @Verdieping,
  Maar u weet wel dat er meer dan tienduizenden zijn, dan hebt u meer vrienden dan ik.  Maak melding

 12. Mijn uitgangspunt is dat iedereen zijn best moet doen om voor zichzelf te zorgen en alleen als het echt niet anders kan een beroep doen op de gemeenschap – in welke zin dan ook. Ik heb een bloedhekel aan uitkeringsfraudeurs, maar ook aan zwartwerkers (is evenzeer diefstal vam belastinggeld) en handige Harry’s die ten eigen faveure alle mazen in de wet zoeken. Ik heb bijvoorbeeld ook moeite met die grote groep die tot dit jaar hun dure designbril van de belasting aftrokken. Gevolg is dat de aftrek voor buitengewone lasten vrijwel niet meer mogelijk is, waarvan duizende gehandicapten de dupe zijn geworden (geen aftrek, daardoor hoger belastbaar inkomen, daardoor lagere huur- en zorgtoeslag). Ook dat vind ik “onmaatschappelijk” gedrag.
  Ik vrees met verdieping dat er velen zijn voor wie het eigen gewin boven de gemeenschap gaat.


  Maak melding

 13. Precies Dame, in dat opzicht verschillen we niet van mening – en ik denk ook van de meeste NL-ers.
  Daarom snap ik ook niet dat als je noodgedwongen in zo’n situatie terecht komt, zoveel heisa moet maken als iemand komt kijken of je idd wel recht hebt op “gratis geld”.
  En waarom is dat denigrerend tov betrokken personen?
  De controleurs komen toch ook kijken bij gehandicapten of zij specifieke hulp nodig hebben? Niets mis mee.
  Door die controles worden de mensen die het nodig hebben alleen maar beter van, door vermindering van mensen die er misbruik van maken.
  En dus laat ik graag mijn rugzakje nakijken bij de ingang van 5mei festival, laat ik graag de energiecontoleur mijn installatie nazien (wordt electra ook weer goedkoper van), enz enz enz.
  Dus doe deur lekker open en maak er een niet zo’n punt van……


  Maak melding

 14. Toen mijn buurmeisje zwanger was, kwam er iemand langs die de kinderkamer kwam inspecteren en die allerlei opdrachten gaf waaraan ze moest voldoen (zoveel doekjes van dit of dat kopen etc). Zij was woonde bij haar ouders en beschikt over de normale vermogens. Kennelijk is dat lange tijd gebruikelijk geweest. Zij ervoer dat als betutteling.
  Een controleur komt wel erg dicht bij mensen. Daar sta ik vierkant achter als er sprake is van gerede verdenkingen, maar om mensen nu bij voorbaat in het verdachtenbankje te plaatsen gaat mij wat ver.
  Ik snap je vergelijking met de rugzak op het bevrijdingsfestival. In dat geval vind ik het doel (veiligheid) opwegen tegen het middel (schending privacy). Vraag: zou je in de supermarkt ook altijd toestaan als ze je tas willen controleren?


  Maak melding

 15. Ja, en dat doen ze ook. Bij AH wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of je niet stiekem artikeltjes bent vergeten te scannen…. Niks mis mee.

  V.w.b. die controle bij jonge moeder thuis: als ik mij niet vergis, is die controle (door het buro van kraamhulp) om te zien of het kind in een goede omgeving terecht komt, EN om te controleren of er voldoende middelen zijn zodat de kraamhulp zijnwerk kan doen. Toch ook helemaal niets mee? Bij ons waren het iig geen “politiemensen”, maar mensen die het goed met je kind voor hebben. Doe mij er zo nog een paar 🙂


  Maak melding

Reageer