GH Zwolle breidt Identiteitsprijs uit met ‘kennis’

Zwolle – In 2010 start de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle met het uitreiken van de GH-prijs voor kennisontwikkeling en identiteit. Deze prijs is de opvolger van de "Identiteitsprijs". Met de grotere nadruk op kennisontwikkeling sluit de prijs nauw aan op de strategische koers van de  GH. Vanuit een christelijke identiteit, in nauwe samenwerking met professionals en werkveldinstellingen kennis ontwikkelen op de gebieden onderwijs, zorg, welzijn en theologie.  

In het nieuwe concept kunnen GH studenten of medewerkers projecten en instellingen nomineren voor de GH-prijs. Ook de criteria zijn aangevuld. Stond in het verleden vooral het christelijke identiteitsaspect centraal, nu maken projecten kans, die kennis opleveren die verder reiken dan eigen instelling of de GH. Er komen projecten in aanmerking die professionals of werkveldinstellingen samen met studenten of medewerkers van de GH hebben ontwikkeld. Als laatste mag niet onvermeld blijven dat ook de waarde van de prijs behoorlijk is gestegen.


Samen een hart vol kennis

Jacob Schaap, voorzitter van het CvB, over de grotere nadruk op gezamenlijke kennisontwikkeling: "In de afgelopen maanden hebben we ons op de GH bezonnen op de strategie voor de komende jaren. Samen met medewerkers, studenten en werkveld, hebben we geconstateerd dat de GH een voluit christelijke instelling is die samen met partners verder wil werken aan kennisontwikkeling op een aantal gebieden. Samen een hart vol kennis is de slogan die we daarbij hanteren. Juist die samenwerking tussen ons als Gereformeerde Hogeschool waar de missie ‘als je gelooft in je werk’ centraal staat met andere instellingen die dat herkennen, zien we als wezenlijk voor onze cultuur en manier van werken. We willen onze christelijke identiteit nadrukkelijk inbrengen en daar vanuit bijdragen aan een open samenleving. Daarom zal het element samen met de GH een nieuw onderdeel zijn van de vereisten voor de GH-prijs."  

De nieuwe aanpak zorgt er voor dat projecten die in aanmerking komen voor een prijs bekend zullen zijn binnen de GH. Door middel van een campagne bij studenten en medewerkers zoekt de jury dan ook de kandidaten voor de GH-prijs. De prijs wordt uitgereikt aan de externe partij én aan de GH studenten of medewerkers waarmee de kennisontwikkeling is gerealiseerd. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ook afstudeerprojecten van studenten worden genomineerd. 

Jacob  Schaap: "Als er straks geen kandidaten zijn, doen we als organisatie blijkbaar niet wat we willen: samen met anderen kennis maken die helpt bij de ontwikkeling van instelling, beroep of sector. Maar uit de gesprekken rond onze strategie met een aantal van onze partners weet ik dat we ons daar zeker geen zorgen over hoeven te maken. De kwaliteiten van de GH spreken voldoende mensen en instellingen aan. Op allerlei terreinen zijn mooie producten ontwikkeld en prachtige vormen van samenwerking ontstaan."

Eisen voor nominatie

De GH laat weten dat de prijs in principe aan elke instelling kan worden toegekend. Het christelijke aspect is één van de drie vereisten. Dit aspect speelt bij elke project een rol, omdat bij medewerkers en studenten reflectie op de ontwikkelde kennis vanuit een christelijk oogpunt plaatsvindt. De GH geeft aan met elke overtuiging het gesprek over de betekenis van geloof voor onderwijs, zorg en welzijn te willen voeren. De andere twee indicatoren voor nominatie zijn de wijze van samenwerken met de GH en de bijdrage aan kennisontwikkeling.

Meer informatie en een nominatieformulier zijn verkrijgbaar via de GH website, www.gh.nl, of via Hennie Schakelaar, 038 – 425 55 42 of hschakelaar@gh-gpc.nl.

Artikel delen:

Reageer