College wil voorkeur Hedon locatie Noordereiland

Zwolle – Het college van de gemeente Zwolle stelt de gemeenteraad voor om zijn voorkeur uit te spreken voor nieuwbouw van Hedon op het Noordereiland. Dit naar aanleiding van het vergelijkende locatieonderzoek dat de gemeente de afgelopen maanden heeft uitgevoerd.

Het grootste voordeel van Hedon op de locatie Noordereiland is de clustering met andere (culturele) functies, zoals de Spiegel, in de binnenstad. Nieuwbouw op deze locatie leidt bovendien tot een positiever financieel resultaat dan bouw op de Burgemeester Drijbersingel. Uit de programmatische en stedenbouwkundige verkenning blijkt dat er op deze locatie verschillende mogelijkheden zijn om Hedon ruimtelijk goed in te passen. De drie geschetste varianten, die varieerden van gekoppeld aan de Spiegel tot een losstaand gebouw, zijn op de informatieavonden besproken.

Om tot een verantwoorde afweging voor een definitieve locatiekeuze te komen, is nog vervolgonderzoek nodig. Zo moeten de gemeente en Popfront de herhuisvestingsmogelijkheden van Popfront verder onderzoeken en doorrekenen. Dit moet resulteren in een programma van eisen met en zonder Popfront. De uitkomsten van het onderzoek naar parkeerbehoefte aan de noordwestelijke kant van de stad zijn van invloed op beide onderzoekslocaties.

Op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek kan de gemeenteraad eind 2010 een definitief besluit nemen over de locatiekeuze en de financiering van Hedon.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Ben benieuwd wat er met het huidige terrein gaat gebeuren. Zelf zou ik als gemeente ervoor zorgen dat er een andere uitgaansgelegenheid komt. Zo zou het mooi zijn dat over een paar jaar er een nieuw gebouw komt waar Holland Casino uiteindelijk in komt. Een Holland Casino maakt Zwolle ook meer een studentenstad.

  Zo zie je in bijvoorbeeld Utrecht en Groningen altijd veel studenten een gokje wagen en maakt dit een stad ook extra aantrekkelijk op het gebied van uitgaan, omdat je dan meer variatie in het aantal soort uitgaansgelegenheden creëert.

  Mocht de gemeente over een paar jaar nog steeds niet inzien dat een Holland Casino een grote verbetering is voor de stad, dan kan er ook een discotheek in komen, alleen is het mogelijk dat er dan weer veel geluidsoverlast ontstaat.


  Maak melding

 2. Ik weet haast wel zeker dat gemeente kiest voor woningbouw op de huidige locatie van Hedon/Popfront. Laatst werd al gemeld dat er een oriënterend onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van woningbouw op die plaats.

  Ben benieuwd wat er met Popfront gebeurt.


  Maak melding

 3. Zou wel jammer zijn als daar nieuwbouwwoningen komen? Was beter geweest dat de inwoners in en buiten de stad er wat aan hadden gehad. KFC of een Pizzahut zouden er ook wel passen.

  Maar wie weet komt er wel een nieuwbouwflat, met onder winkels of horeca/uitgaansgelegenheden?


  Maak melding

 4. Verslag raadsvergadering:

  Locatieonderzoek nieuwbouw Hedon

  Namens Popfront wordt ingesproken door dhr. Zijm. Dhr. Zijm bekrachtigt nogmaals zijn betoog, zoals hij dat ook eind 2009 heeft gedaan. Popfront heeft op 31 mei een Programma van Eisen ingediend en geeft aan de ontwikkeling van Hedon niet in de weg te zitten. Daarnaast wijst dhr. Zijm de raad op de motie die is aangenomen door de raad inzake waarborging huisvesting Popfront.
  Er wordt een aantal vragen gesteld aan dhr. Zijm. Er is een lichte voorkeur te bespeuren bij Popfront om los te komen van Hedon. Er wordt gevraagd of Popfront hiervoor een locatie in gedachten heeft. Dat is niet het geval. Popfront is bereid in onderhandeling te gaan en zo tot een zo gunstig mogelijke uitkomst te komen voor alle partijen.
  Vervolgens wordt er een aantal vragen aan wethouder Piek gesteld met betrekking tot de nota. Zo wordt er meerdere malen gevraagd wanneer de resultaten van kosten, risico??s en financiering worden besproken in de raad. De wethouder zegt toe dat eind 2010 de uitkomsten beschikbaar zijn. Het geschetste tijdspad is haalbaar. Er zal overleg plaatsvinden met ondernemers over parkeren en ook zal er meer zekerheid worden gegeven aan Popfront. Eventuele volgende bewonersavonden zullen beter worden afgestemd met de agenda van de raad. Daarnaast zal met de provincie worden doorgesproken over mogelijke subsidie.
  De voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoord en dat de Beslisnota kan worden doorgeleid naar de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein.  Maak melding

Reageer