Zwolle wil toppositie op kantorenmarkt versterken

Zwolle – Zwolle blijft ook de komende jaren een vitale vestigingsplaats voor kantoren. Die verwachting spreekt uit de strategische nota die burgemeester en wethouders van Zwolle hebben aangenomen. De gemeente gaat op een aantal manieren zorg dragen voor een gezonde kantorenmarkt. De Zwolse kantorenlocaties worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en vraag en aanbod worden consequent gekoppeld. Bovendien houdt Zwolle de vinger aan de pols om de kantorenlocaties aantrekkelijk te houden.

03-06-2010_zwolle_kantorenstad_2.jpg

Zwolle wil meer regie gaan voeren op de uitgifte van plekken waar kantoren in de stad kunnen komen, en wil bovendien leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Zwolle doet het goed als kantorenstad. De stad is een van de economische koplopers van Nederland, onder meer door de goede ligging aan belangrijke infrastructuur en vanwege het (goedopgeleide) werknemersbestand. Zwolle heeft nu ongeveer 800 duizend vierkante meter aan kantoorvastgoed. De (internationale) economische tegenwind en trends op de kantorenmarkt – bijvoorbeeld flexwerken en telewerken – brengen Zwolle ertoe extra in te zetten op behoud van de sterke positie op de kantorenmarkt.

03-06-2010_zwolle_kantorenstad_1.jpg

03-06-2010_zwolle_kantorenstad_3.jpg
Wethouder Berkhout presenteert de nieuwe brochure…

De door burgemeester en wethouders voorgestelde versterking van het Zwolse kantorenbeleid bestaat uit drie constructieve maatregelen: regie voeren op nieuwe locaties, extra aandacht voor bestaande locaties en versterking van de acquisitie.

Voortaan wordt op logische wijze regie gevoerd op welk soort kantoren waar komen. Uitgangspunt van die programmering is dat locaties elkaar zoveel mogelijk aanvullen en zo weinig mogelijk beconcurreren. Dat betekent dat Zwolle regie gaat voeren op programma, moment van ontwikkeling en doelgroep per locatie. Zo is Voorsterpoort straks als meest spraakmakende kantorenlocatie van Noord- en Oost-Nederland met name geschikt voor ambitieuze zakelijke en financiële dienstverleners. Hanzeland en de Spoorzone zijn met name interessant voor non-profitorganisaties, (semi-)overheden en dienstverleners die belang hebben bij goede openbaar-vervoermogelijkheden naast de deur. Oosterenk en Watersteeg, nabij de nieuwbouw van het Isala-ziekenhuis, bieden goede kansen voor vestiging van kleinschalige bedrijven, medisch gerelateerd organisaties, onderwijsinstituten en non-profitorganisaties.

Voor bestaande kantoorlocaties houdt Zwolle de komende jaren een stevige vinger aan de pols, om leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Door monitoring van de locaties en intensieve samenwerking met vastgoedeigenaren en bedrijven en instellingen op de bestaande locaties wil Zwolle ook bestaande vestigingsplekken voor kantoren aantrekkelijk houden.

Zwolle verwacht verder door het slim koppelen van vraag en aanbod (acquisitie, marketing en accountmanagement) bedrijven en instellingen naar de stad te kunnen halen die kantoren elders in het land willen samenvoegen. Daarmee zou een groei van het Zwolse kantorenaanbod mogelijk moeten blijven. Verplaatsing van Zwolse bedrijven en instellingen die hun werkzaamheden op een andere locatie in de stad voortzetten maakt nieuwbouw van kantoren sowieso nodig, ook de komende jaren. De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de kadernota kantorenlocaties 2010-2020, waarin de voorstellen verwoord zijn.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. “De Zwolse kantorenlocaties worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd”

  Heeft iemand hier een idee wat dit betekent?


  Maak melding

 2. @wichert ; zit wat in. In ’t ene kantoor werken en dan met je collega’s in ’t andere wonen. Dag en nacht afgestemd op elkaars lip.
  “We” willen toch een 24uurseconomie?:o


  Maak melding

 3. @ drama 123 Ik vind het wel goed uitgelegd in de rest van het artikel. Zwolle wil de verschillende locaties (Voorsterpoort, Hanzeland etc) bestemmen voor diverse type organisaties. De verwachting is dat de locatie aantrekkelijker is als er ander vergelijkbare bedrijven zich hebben gevestigd. Daarmee kan Zwolle zich dan concurrerend profileren om andere dienstverlenende organisaties naar de stad te halen.


  Maak melding

 4. Mooi verhaal over niets, waar t op neer komt is dit: ”nieuwbouw van kantoren sowieso nodig, ook de komende jaren.” Voorsterpoort 😀


  Maak melding

 5. ^^ Lijkt mij niet. Als je er geen verstand van hebt, zeg dan niks. het gaat hier natuurlijk om een strategisch nota en nog geen operationeel plan, maar het afstemmen van bedrijventerrein op specifieke groepen c.q. categorieën bedrijven is iets waar door bedrijven zelf veel belang aan wordt gehecht. In heel veel gemeentes wordt grond echter nog steeds zomaar weggegeven of beschikbaar gesteld aan de eerste de beste vrager. Dit leidt er toe dat er een bonte verzameling van bedrijven ontstaat. Elk bedrijventerrein in Nederland ziet er dus bijna hetzelfde uit. Juist door die terreinen op specifieke doelgroepen af te stemmen kan je meer kwaliteit bieden en een terrein creëren met een eigen identiteit. Op Oosterenk zou je bijvoorbeeld ook de mogelijkheden van parkmanagement kunnen onderzoeken. Daar zijn al relatief veel bedrijfjes die een klein onderdeel van een pand huren. Door daar met een ondernemersvereniging te werken kan je zelfs wat centrale voorzieningen aanleggen (bijv. iets simpels als kinderopvang) die die kleine bedrijfjes zelf nooit zouden kunnen organiseren. Ook de groenvoorziening kan centraal geregeld worden en zelfs voor het parkeren zou je een integrale oplossing kunnen bedenken. Op een locatie als Voorsterpoort kan je grote bedrijven juist meer vrijheid bieden met het inrichten van de kavel rond een centrale as (passend in een beeld kwaliteitsplan). Zulke grote bedrijven hechten vaak meer waarde aan de bijzondere uitstraling van hun pand en de ligging langs een drukke verkeersas.


  Maak melding

 6. Nou, vorig jaar was het verhaal nog dat Zwolle geen kantoren meer erbij wilde omdat er de laatste jaren veel te veel was bijgebouwd wat nu allemaal leegstaat.


  Maak melding

Reageer