CDA’ers beginnen met verbreding N35 naar 2 x 2 baans

Zwolle – Vrijdag 4 juni maken Overijsselse CDA-Kamerleden alvast een begin met de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthem. Ze willen hiermee symbolisch vieren dat de N35 wordt verbreed naar 2×2 baans.

De CDA’ers zijn verheugd over het pas genomen besluit van minister Eurlings die vorige maand zijn handtekening zette voor verbreding van het ‘karrenspoor’. De CDA’ers hebben de N35 meerdere malen bij de minister onder de aandacht gebracht. Toen bekend werd dat de weg op de bezuinigingsvoorstellen stond van de ambtenaren, zorgden de CDA’ers ervoor dat de weg expliciet in het CDA-verkiezingsprogramma kwam te staan. Het CDA wil niet dat de weg wordt wegbezuinigd, maar wil juist investeren in de regionale infrastructuur om de bereikbaarheid van Overijssel te verbeteren. “Dat betekent dus ook doorpakken tot de rest van het karrenspoor is opgewaardeerd”, aldus CDA-kamerlid Van Hijum.


Op vrijdag 5 juni zetten de CDA’ers alvast de eerste schop in de grond om een begin te maken met de verbreding. Ter hoogte van wegrestaurant De Mol in Wijthmen zullen de politici om 13.00 uur het startsein geven en gaan de schoppen de grond in.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Zijn reuze benieuwd of B&W hun woord houden en rekening houden met de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Wijthmen om de N35 zo zuidelijk als mogelijk te leggen. Net als in de landelijke politiek zal ook hier waarschijnlijk weer gedraaid worden. de inwoners van Wijthmen hebben de wens kenbaar gemaakt om de aansluiting van de Kroeserallee en de N35 naar het oosten te verleggen, zodat er ruimte komt voor nieuwbouw en de verkeer-overlast kan afnemen. De vervolgstap is aan B&W.


  ⚠️ Meld

 2. Er is absoluut draagvlak voor de opwaardering van de N35. Het gaat om de openheid van de bestuurders en de geloofwaardigheid die ze door eigen communicatie ter discussie stellen.


  ⚠️ Meld

 3. Verslag raadsvergadering Zwolle:

  Provincie en gemeente willen de N35 opwaarderen tot 2 x 2 baansweg waarop 100 km/uur kan worden gereden. Er zijn verkenningen uitgevoerd om de N35 tussen Zwolle en Wijthmen te verleggen.
  Van de drie verkende mogelijkheden kiest het college voor de zogenoemde middenaansluiting via een route die iets zuidelijk van de bestaande weg loopt. Vanuit de fracties werden ongeveer twintig vragen gesteld aan de wethouder. In zijn beantwoording ging wethouder Berkhout in op de keuze van het college voor de middenbundel. Daarmee zijn de twee andere varianten van de baan. Doordat alle betrokken partijen achter deze variant staan en dat ook zullen vastleggen in een bestuursovereenkomst wordt gehoopt dat de financiering van het rijk wordt veiliggesteld.
  Er waren vragen over de landschappelijke inpassing, de dorpskern Wijthem en het landgoed Soeslo. Op basis van het voorliggende verkenningenrapport wordt een planstudie uitgevoerd. De wethouder zegde toe dat de uitkomsten van deze studie aan de raad zullen worden voorgelegd. De beslissingsbevoegdheid liggen echter bij het rijk en de provincie. Conclusie van de bespreking was dat de vragen van de fracties voldoende waren beantwoord. Er is geen behoefte aan een meningsvormende ronde, zodat de beslisnota kan worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde. De eerstvolgende mogelijkheid is op 5 juli.  ⚠️ Meld

 4. Uiteraard begrijp ik het politieke proces. Dit neemt niet weg dat tijdens de voorlichtingsavond in nov 2009 door wethouder Knossen en gedeputeerde Klaasen is aangegeven dat slechts de midden variant bespreekbaar was. Dit betekende dat er die avond geen voorkeur kon worden uitgesproken, laat staan van draagvlak. Nu in juni 2010 het onderwerp in de raad is behandeld, krijg ik de wrange smaak dat in nov 2009 er duidelijk is gestuurd op een voorkeur en dat er geen ruimte aan de inwoners van Wijthmen is geboden zoals nu in de communicatie wordt gesuggereerd.  ⚠️ Meld

 5. Beste 2x2nee,
  Ik begrijp jouw punt. Ik zou je willen adviseren contact te zoeken met Martien van Gurp van onze fractie. Gegevens zijn wel te verkrijgen via onze website http://www.cdazwolle.nl. Hij heeft het belang en het draagvlak in Wijthmen haarfijn in de smiezen en kan wellicht nog iets meer duidelijkheid scheppen over de varianten noord,midden en zuid in dit verhaal.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.