Werkgroep Duurzaam Stadshagen gestart

Zwolle – Er zijn veel mogelijkheden om energie te besparen, maar mensen zijn zich hier niet altijd van bewust. Een groep inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen vindt dit een gemiste kans en heeft daarom de werkgroep Duurzaam Stadshagen opgericht. Het doel van de werkgroep is om andere bewoners bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Dit doen zij door inwoners actief te informeren over maatregelen die minder energie en dus minder geld kosten.  

Vier maanden geleden heeft Eric Lieben het initiatief genomen om een aantal bekenden te vragen samen te kijken naar mogelijkheden voor energiebesparing in Stadshagen. Eric heeft al eerder een plan gemaakt om bewoners van de wijk meer gebruik te laten maken van zonne-energie. De energieprijs is inmiddels zodanig gestegen dat het nu wel interessant is om energiebesparende of energieopwekkende activiteiten te ontplooien. Samen met Herman Hollegien en Louis Zandbergen is een quick-scan gemaakt. Enkele financieel interessante activiteiten worden verder uitgezocht. Hierbij ligt het accent op huisgebonden veranderingen als: isolatieglas, CV en zonnepanelen. De werkgroep wil via gezamenlijke inkoop een financieel gunstige prijs bedingen.

De werkgroep is vol enthousiasme van start gegaan. De werkzaamheden worden vrijwillig gedaan en binnenkort is extra hulp van harte welkom. De werkgroep wil graag in contact komen met inwoners die een bijdrage kunnen leveren aan het opzetten van de website, communicatieactiviteiten en genoemde duurzaamheidacties. Ook mensen die meer weten over het thema energiebesparing nodigen wij uit te reageren. Andere suggesties voor Stadshagen zijn ook van harte welkom.

Heeft u zin en tijd om mee te doen, stuur dan een e-mail naar duurzaamstadshagen@gmail.com. Meer informatie vindt u op www.samenmakenwedestad.nl/duurzaam.

Artikel delen:

Reageer