Vragen over gezichtshinder naast verbrede A28

Zwolle – Politieke partijen zijn door de vereniging "De Marsen" (gebied Haerst / Tolhuislanden) geïnformeerd over de beweegredenen van deze vereniging om tegen de verbreding van de A28, namens de omwonenden bezwaar aan te tekenen. Het CDA Zwolle zou opvolgend enkele zogeheten artikel 45-vragen willen stellen.

Vooropgesteld moet worden dat ten behoeve van de ontwikkeling van Zwolle, omwonenden het uiteindelijk ‘zeer wenselijk’ vinden dat in beide rijrichtingen een extra rijstrook aan de A28 wordt gevoegd. De bereikbaarheid van de stad moet immers naar de toekomst toe zoveel mogelijk worden geborgd. De omwonenden zouden vertraging van het project dan ook betreuren. Desalniettemin, vraagt de veiligheid op de Hermelenweg en de Lichtmisweg aandacht. Doordat deze wegen namelijk over een groot deel lager liggen dan de A28, zal tijdens de avond en nacht zeer ernstige gezichtshinder optreden als men (tegen de rijrichting van de A28) zich verplaatst over één van deze parallelwegen. De verlichting van motorvoertuigen is namelijk zo afgesteld dat zij de meeste lichtopbrengst geven aan de rechterkant van een voertuig. Met de toekomstige verbreding zal lichthinder enkel erger kunnen worden.

Met inachtneming van het voorgaande, stelt het CDA de volgende vragen:

·          Bent u inhoudelijk bekend met het bezwaar van de vereniging “De Marsen”?

·          Bent u met ons van mening dat de geschetste lichthinder kan leiden tot gevaarlijke situaties op de parallelwegen en de A28.

·          Is de gemeente Zwolle betrokken in overlegstructuren aangaande de verbreding van de A28? Zo ja, op welke wijze is het bezwaar van omwonenden betrokken in het overleg om te komen tot de verbreding van de A28.

·          Worden thans mogelijkheden onderzocht te komen tot een oplossing voor de geschetste problematiek ten einde vertraging te voorkomen door de thans lopende procedure bij de Raad van State af te wachten.

 Martien van Gurp

Artikel delen:
Reactie 1
  1. De verbreding is voornamelijk in de middenberm. De rijstroken komen dus niet/amper dichter naar de parallelwegen te liggen, dus het probleem zal niet veel erger worden. Het alternatief is om geleiderails te plaatsen langs de wegrand, maar dat kost een boel geld voor die paar auto’s bestemmingsverkeer daar.


    Maak melding

Reageer