Voorontwerpbestemmingsplan Brandweerpost ter inzage

Zwolle – Het voorontwerpbestemmingsplan van de Brandweerpost Noord wordt ter inzage gelegd van 17 juni tot 14 juli. Hier is normaal geen wettelijke procedure voor, maar de gemeente geeft iedereen vier weken de gelegenheid om op het plan te reageren. In de periode dat het plan ter inzage ligt, wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd op 30 juni van 17.00 tot 20.00 uur, waarbij de plannen worden toegelicht. Tevens start het wettelijk vooroverleg met belanghebbende organisaties. Hiermee is de realisatie van de brandweerpost weer een stap dichterbij.

Ook past het college van burgemeester en wethouders het Stedenbouwkundig Programma van Eisen van de Brandweerpost Noord op een paar kleine punten aan. Aan zowel de Middelweg als de Dennenstraat wordt afgeweken van de verplichte rooilijnen. Reden hiervoor is aan de Dennenstraat de geluidsnormen en aan de Middelweg de verkeersafwikkeling.

Artikel delen:

Reageer