Lectoraat Windesheim uniek in Nederland

Zwolle – De recente recessie leert ons dat het midden- en kleinbedrijf de ruggengraat van onze economie vormt. En de familiebedrijven zijn het kloppend hart: sober, verantwoord, duurzaam ondernemend. Het MKB in Nederland bestaat voor maar liefst zeventig procent uit familiebedrijven. De continuïteit en een zorgvuldige overdracht naar de volgende generatie zijn dus van groot belang voor een evenwichtige en gezonde economie.

Hogeschool Windesheim richt haar toegepast-wetenschappelijk onderzoek op het dienen van dit cruciale doel. Het Lectoraat Familiebedrijven gaat zich de komende jaren inspannen om in onderzoek en onderwijs een praktijkgerichte bijdrage te leveren aan het blijvende succes van de familiebedrijven in ons land.

Het lectoraat Familiebedrijven, het eerste in Nederland, wordt geleid door lector drs. Ilse Matser. Zij presenteert de hoofdlijnen van het onderzoeksplan in haar lectorale rede op woensdag 16 juni 2010 tussen 15.30 en 16.00 uur in het Auditorium van Windesheim te Zwolle.

In haar lectorale rede zal Ilse Matser het belang van goed bestuur voor de continuïteit van familiebedrijven toelichten. Een kwalitatief hoogstaande professionele bedrijfsvoering en een goed geregelde bedrijfsopvolging (binnen de familie) zijn essentiële voorwaarden voor de continuïteit. Naast effectieve bedrijfsvoering verdient juist ook de sociale en culturele context van het familiebedrijf alle aandacht. De normen en waarden binnen de familie werken door in de uitgangspunten en besluitvorming van het bedrijf, en vormen vaak de basis voor het succes van het bedrijf. Echter, deze specifieke aspecten worden meestal niet besproken en zijn alleen impliciet aanwezig. Dit kan een risico worden als negatieve aspecten daardoor onderhuids in het beleid doorwerken en een reële bron voor ontregeling en conflicten vormen. Het is dus zaak om ze expliciet te maken en zodoende een constructieve rol in het managementproces te laten spelen. Goed bestuur richt zich hierop.

Het lectoraat Familiebedrijven pakt deze ontwikkelingstaak op, en levert praktische en direct bruikbare onderzoeksresultaten voor een gezonde bedrijfsexploitatie. Zo wordt naast het dienen van een breed economisch belang vooral ook concrete en innovatieve ondersteuning geboden aan de ondernemers binnen de familiebedrijven zelf. Ilse Matser werkt, mede in het kader van het onderzoek, aan haar proefschrift over goed bestuur binnen familiebedrijven.

Tijdens de presentatie op 16 juni zal Jozef Lievens, autoriteit op het gebied van familiebedrijven, een ‘best practice’ voor een aanpak van goed bestuur uit België toelichten. Hij is expert op het gebied van good governance, conflicthantering en opvolgingskwesties.

Artikel delen:

Reageer