Inning onbetaalde geldboetes ook in ‘oranje’ periode

Zwolle – Het team Justitiële Ondersteuning van Politie IJsselland, dat namens het Openbaar Ministerie Zwolle-Lelystad belast is met de inning van onbetaalde geldboetes en tenuitvoerlegging van (vervangende) gevangenisstraffen, zal ook tijdens de komende weken van de WK Voetbal 2010 haar werkzaamheden gewoon uitoefenen.

Voor sommigen is deze informatie mogelijk een extra stimulans om de nog openstaande geldboetes bij het Centraal Justitieel Incassobureau te voldoen en daarmee ‘ongelegen’ bezoek van de parketpolitie voor inning van (verhoogde) geldboetes en (vervangende) beslagleggingen en hechtenis ~tijdens het voor voetvalliefhebbers zo belangrijke mondiale sportgebeuren in Zuid-Afrika~ in ieder geval voor te zijn.

Artikel delen:
Reacties 7

Reageer