Basisontwerp Park Schellerdriehoek gereed

Zwolle – De nieuwe inrichting van groengebied de Schellerdriehoek is een stap dichterbij. Het basisontwerp voor het toekomstige park is gereed en vandaag vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Omwonenden kunnen kennisnemen van het basisontwerp tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 22 juni aanstaande. Naar verwachting neemt de gemeenteraad kort na de zomer een definitief besluit over het basisontwerp.    

schellerpark.jpg

Het park krijgt een natuurlijke inrichting die uitgaat van halfverharde recreatiepaden, een multifunctioneel speelveld, natuurlijk spelen, een plukweide en beplanting bestaande uit bomen, heesters, griend en een boomgaard (plukweide). Een watergang en vlechtheggen vormen de natuurlijk omheining van het park. De landschapselementen verwijzen naar het IJssellandschap. Het park is vanaf drie zijden toegankelijk via zogenoemde ‘kissing gates’. Dit zijn draaitoegangshekken waar scootmobiels, wandelwagens en dergelijk wel door kunnen, maar brommers weren.

Gefaseerde uitvoering

De uitvoering is vooralsnog in twee fasen gepland. De eerste fase bestaat uit aanbrengen van grenssloten, grensbeplanting  en basisvoorzieningen zoals de graspaden en toegangshekken. Voor de aanleg van de eerste fase heeft de raad reeds geld beschikbaar gesteld. De planning is dat deze fase dit najaar start. De tweede fase betreft de inrichting van het park waaronder de aanleg van het multifunctioneel speelveld, halfverharde paden, het natuurlijk spelen, de beplanting en de plukweide. Over het voor deze fase benodigde resterende bedrag neemt de raad naar verwachting later dit jaar een besluit.  

Ontwerpbestemmingsplan

Aangezien de huidige agrarische bestemming van de Schellerdriehoek niet overeenkomt met de toekomstige functie als park is een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Bewoners kunnen het ontwerpbestemmingsplan inzien tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 22  juni tussen 18.00 en 19.30 uur in het onderkomen van Wijkzaken (Oude Deventerstraatweg 42). Het ontwerpbestemmingsplan ligt daarnaast tot en met woensdag 14 juli 2010 ter inzage in het gemeentelijk Informatiecentrum in het Stadskantoor.

Artikel delen:

Reageer