Formulierenbrigade Zwolle is succesvol

Zwolle – De Formulierenbrigade is zowel inhoudelijk als vanuit re-integratie oogpunt succesvol. Dat is de conclusie van de evaluatie van de pilot formulierenhulp. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor om de formulierenbrigade voort te zetten.

De Formulierenbrigade is in het leven geroepen vanwege de toegenomen vraag naar ondersteuning bij het invullen van formulieren. De Formulierenbrigade wordt bemenst door wwb-ers en stagiaires, en is ondergebracht bij De Kern. Uit de evaluatie blijkt dat het voor beide groepen een positieve ervaring is: wwb-ers hebben baat bij de spirit van de stagiaires en de stagiaires profiteren van de levens- en werkervaring van de wwb-ers. Vandaar dat het college de gemeenteraad voorstelt de Formulierenbrigade voort te zetten en uit te breiden naar andere wijken.

Overige aanbevelingen

Het evaluatierapport doet ook aanbevelingen over de andere onderdelen van de pilot formulierenhulp. Zo wordt aanbevolen een aanbod van thuisadministratie te ontwikkelen voor alle kwetsbare groepen die er op eigen kracht niet uitkomen. Nu is er alleen een aanbod voor senioren en mensen die het kunnen leren binnen een jaar. Mensen die niet in staat zijn deze vaardigheden te leren vallen nu nog buiten de boot.

Verder wordt aanbevolen maatregelen te treffen om de vraag naar ondersteuning te beperken. Ondersteuning door gemeentelijk gefinancierde organisaties is altijd aanvullend. Daarom wordt altijd eerst gekeken wat mensen zelf of met hulp van hun sociale netwerk nog kunnen doen. Ook het vereenvoudigen van formulieren is een oplossing. In het Platform formulierenhulp, waar verschillende organisaties die sociaal juridische dienstverlening bieden samenwerken, worden de maatregelen verder uitgewerkt.

De gemeenteraad neemt later een besluit over de voortzetting van de pilot Formulierenhulp.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Hulp van de afkortingenbrigade komt er vast ook nog wel. Maar ook dat moet dan natuurlijk wel eerst weer flink gesubsidieerd worden.

Reageer