Krakers Zwartewaterallee 8 moeten pand verlaten

Zwolle – De fractie van GroenLinks in Zwolle heeft met verbazing kennisgenomen, dat de bewoners van het gekraakte pand Zwartewaterallee 8, met daarin onder andere de weggeefwinkel, een brief hebben gekregen waarin wordt aangegeven dat men het pand voor 1 juli dient te verlaten. De krakers moeten eruit, omdat het pand per 1 augustus aan ex-eigenaar het Deltion College zou worden verhuurd. Indien de krakers niet vertrekken volgt een rechtszaak, aldus de brief.

nr_8_1.jpg

Volgens GroenLinks is richting de bewoners eind februari nog aangegeven, dat er nog geen zicht is op een andere bestemming voor het pand en de locatie, zodat ontruiming niet (meer) aan de orde was. GL: "Verder heeft de gemeente meerdere malen gesteld dat, mede gezien de slechte staat van het pand Zwartewaterallee 8, op de langere termijn sloop de meest waarschijnlijke toekomst is. En eerder heeft het college aangegeven te willen bemiddelen in een goede locatie voor de weggeefwinkel, dus sympathiek te staan tegenover dit initiatief." GroenLinks stelt hierover een aantal spoedvragen aan het college.

nr_8_3.jpg

nr_8_2.jpg

GroenLinks wil met spoed antwoord op de volgende vragen:

1- Hoe kan het dat genoemd pand dat genomineerd staat voor sloop, en waarvan richting de bewoners eind februari nog is aangegeven dat er geen andere bestemming voor bepaald is, nu een onderwijsfunctie krijgt, terwijl de bewoners voortdurend gewezen is op de slechte staat van het pand, waaronder de onveilige technische installaties?

2- Wat is Deltion College van plan met dit pand?

3- Vindt u het een normale omgangsvorm, nadat er eerder veel opbouwender contacten zijn geweest, nu alleen via een plotselinge brief te communiceren en daarbij nu al te dreigen met rechtzaak indien er geen gehoor gegeven wordt aan het sommeren om te vertrekken?

4- Bent u bereid met de bewoners en Deltion College in gesprek te gaan om een redelijkere oplossing te vinden, mede ten behoeve van de weggeefwinkel?

Fractie GroenLinks,
Michiel van Harten

Artikel delen:
Reacties 83
 1. Gelijk eruit zetten die gasten, ik hoop echt niet dat groenlinks in het kabinet komt want dan krijg je van dit soort fratsen >:(

 2. Edwin, ik ben het niet met je eens, dit gebouw blijft anders leegstaan en komt te vervallen! Ik hoop juist de GL in het kabinet komt om verval te voorkomen! ;D;D:):)

 3. Speculatie denk ik Z&z. Iets met de enorme importancie van de geldbuidel..Skijt aan de inwoners van een stad die soms jaren tegen een leeg pand zitten aan te gapen.

 4. Vind wel dat ze eerder maatregelen moeten nemen, maar kraken vind ik persoonlijk gewoon inbraak want je komt aan een bezitting van iemand anders dus gewoon inbraak. Al vind ik wel dat het niet zolang leeg mag blijven staan. Dus dat ben ik weleens met je shelmi

 5. Bij dit pand is de toekomst voor de lange termijn onduidelijk. Laat je het leegstaan dan verloedert het. Vandaar dat het krakersinitiatief zeker hier niemand schade oplevert, integendeel..
  In het algemeen vind ik dat iedere beheerder verplicht is om geen panden lang leeg te laten staan. Lukt dat niet, of is er sprake van speculatie, dan is gebruik door krakers, zeker als er op een goede manier met het gebouw wordt omgegaan, een goede oplossing. Zolang (woon/bedrijfs)ruimte schaars is moet langdurige leegstand niet geaccepteerd worden.

 6. Voor een groot deel met je eens Michiel. Leuk ook, dat je hier op de weblog je mening toelicht!
  Vind je ook Michiel, dat de krakers bij een intrek in een gebouw het inventaris terug moeten geven aan de eigenaar van het pand (ivm vernieling) en dat bij versmering van de vertrekken de kosten voor de krakers moet zijn?

 7. Linda, ik ben met je eens dat er ook plichten aan vastzitten, zoals netjes omgaan met spullen, en de omgeving netjes houden. Iedereen die in wat voor gebouw ook zit moet daarop, in alle redelijkheid, kunnen worden aangesproken.

 8. Ik dacht dat er ook nog steeds instantie’s waren waar eigenaren panden kunnen aanmelden zodat ze bewoond kunne worden met toestemming van de eigenaren (anti kraak bewoning). Dacht dat dit ook in oude pand van het UWV gebeurd was aan de Drijbersingel.

 9. Zo’n geweldig initiatief als de weggeefwinkel moet blijven bestaan!
  De gemeente laat eerst panden verloederen.
  Krakers geven een pand een goede bestemming.

 10. Krakers moeten gewoon betalen voor ruimte lekker makkelijk, iedereen betaald zich helemaal blauw en hun betalen niks zo werkt het niet in de grote mensen wereld 😛

 11. Ergens binnendringen waar je niet hoort = inbreken!

  Inbreken mag niet: Politie, pak dat tuig op! Bij tegenwerking met de honden desnoods ME terugkomen!

  Ik mag niet inbreken, niemand mag dat, dus zogenaamde krakers ook niet!

 12. @ Edwin R, zo werkt het blijkbaar niet in jou wereld.
  Ik ben tegen kraken zonder meer, maar ben voor anti kraak bewonen.
  Dat is dan ook gratis voor de bewoners.

 13. Ik zie het als inbraak en die gasten hebben er gewoon een andere naam aangegeven kraken ipv inbraak als het mijn pand was dan had ik het zelf wel even opgelost maarja heb geen pand dus ja dat scheelt weer. Je hebt gewoon met je poten van andermans spullen af te blijven is weer een linkse hobby dat ze denken recht te hebben op andermans spullen >:(

 14. Gaap Ed R., “linkse hobby” is zo 2009. Of wil jij bijvoorbeeld elke culturele en theatrale uiting het liefst ook

  zelf wel even olossen

  ? Jij vindt het ook wel tof dat De X-Ray al sinds st Jutumus leegstaat?

 15. Ja Ed R, en Dick, kraken als ‘linkse hobby’ en ‘inbraak’ is zelfs een beetje ‘zo vorig millennium’. Tegenwoordig zijn ook bijvoorbeeld organisaties als raad van kerken en vng tegen de recente anti-kraakwet.

 16. @ Michiel, dat vond ik inderdaad opvallen en erg nuttig te noemen

  Tegenwoordig zijn ook bijvoorbeeld organisaties als raad van kerken en vng tegen de recente anti-kraakwet.

 17. ? Jij vindt het ook wel tof dat De X-Ray al sinds st Jutumus leegstaat?

  Zeg dat het niet goed is dat het zolang leeg staat en daar moet ook wat aangedaan worden maar ik keur het gewoon niet goed om zomaar in andermans pand tegaan zitten en het te lopen versmeren en daar niks voor te betalen. Lekker makkelijk om geld te besparen >:(

 18. Raad van Kerken en VNG zijn dus ook voor diefstal.
  XRay blijft tot st.J leeg staan. ’t zal me jeuken.

  Nieuwe kraakwet.:D

  Kraker: iemand die ergens gratis andermans ruimte bezet, en intussen z’n eigen kamer onderverhuurt….. Maar niks tegen pa en ma zeggen want die betalen de maandelijkse huur etc,.

 19. Vind dat alles op alles moet worden gezet om leegstand te voorkomen. Nu hebben de vastgoedboys (eigenaardig altijd boys) en andere speculanten vrij spel. Het mag allemaal duren en duren. Over de ruggen van de inwoners.

  Het maakt niet heel veel uit wat je van kraken vindt. Er komt toch andere wetgeving aan. Maar je kunt niet alle krakers over 1 kam scheren. Natuurlijk ben ik ook tegen versmeren en vernielen Ed R.
  Maar als je bijvoorbeeld hier in Steenwijk ook een mooie vrijstaande grote woning al jaren dichtgetimmerd ziet verpauperen, vind ik dat tranentrekkend. In sommige kraakpanden ontstaan zeer goede projecten: weggeefwinkel/ kunstspektakel/ vraag voor de gein maar eens of je bij Eureka rond mag kijken.

 20. Dus dat soort goede projecten kunnen alleen ontstaan als het onderkomen gratis is? Komt het een beetje op neer, ik blijf het inbraak vinden en de ander niet dus dit is best een eindeloze discussie 😉 maarja dat is het mooie van dit land een eigen mening hebben 😉

 21. Ken ook niemand die de vrijheid van meningsuiting ter discussie stelt. Maar met berichten van “de woonbond” (nogwel) wordt het er allemaal niet duidelijker op:

  07-09-2009

  Nieuwe antikraakwet dreigt leegstand te vergroten

  De Tweede Kamer behandelt deze week een initiatief wetsvoorstel om een algeheel kraakverbod in te voeren. Volgens de Woonbond is zo??n algeheel verbod niet wenselijk. Kraken helpt om speculatieve leegstand tegen te gaan en de bestaande kraakwetgeving biedt voldoende handvatten om eventuele uitwassen aan te pakken. De nieuwe antikraakwet vergroot de leegstandsproblematiek eerder dan dat ze die oplost. Juist omdat een strafrechtelijk verbod op kraken wordt gecombineerd met een zwak pakket maatregelen om leegstand tegen te gaan. De Woonbond roept de Tweede Kamer op dan ook op om niet in te stemmen met het wetsvoorstel.

  De ??Wet kraken en leegstand?? (antikraakwet) kent de Nederlandse gemeenten een actieve rol toe bij het bestrijden van leegstand. Die zijn daar echter helemaal niet van gediend. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid daarvoor allereerst bij de eigenaren moet worden gelegd en pleiten voor een leegstandsheffing of boetes gebaseerd op de waarde van een pand. Om zo een eigenaar te prikkelen leegstand te voorkomen of te verhelpen. Om hergebruik en transformatie van leegstaande kantoorpanden te bevorderen (en mogelijk te maken dat andere functies in kantoren kunnen worden ondergebracht), zullen zij de Tweede Kamer waarschijnlijk de suggestie doen om een maximum te stellen aan de huur die vastgoedeigenaren kunnen vragen voor hun leegstaande kantoren.

  Ook de Raad van State heeft veel kritiek op het wetsvoorstel. Zij stelt vast dat er een grote kans is dat de antikraakwet leidt tot meer leegstand. Zeker als gemeenten weigeren het nieuwe leegstandsinstrumentarium te gebruiken. Daarnaast vindt de Raad van State dat onduidelijk blijft wat de omvang van kraken is en wat de oorzaken ervan zijn. ‘De stelling dat er sprake is van een verharding in de kraakwereld of van een toename van de met het kraken gepaard gaande problemen (??) wordt niet nader toegelicht.’ De Raad wijst erop dat uit de verkenning van de G30 (Dertig grote gemeenten) blijkt dat kraken zelden als een probleem wordt ervaren en steeds minder voorkomt. En dat zelfde geldt wat betreft de Raad van State voor de verzwaring van de strafbaarstelling. Ook daarvoor is een nadere analyse en verduidelijking wenselijk ‘van de doelen van de regeling en hun onderlinge verhouding, bezien in relatie met de geconstateerde problemen.??

  Ten Hoopen (CDA), Van der Burg (VVD) en Slob (VVD) willen met hun wetsvoorstel een norm stellen, maar doen dat met een wetsvoorstel dat klaarblijkelijk niet deugt. Het commentaar van de vier grote gemeenten en dat van de Raad van State betreft niet alleen de omvang van het kraakprobleem, maar vooral ook de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen om leegstand te bestrijden. Deze kritiek is zo fundamenteel dat de Woonbond van mening is dat de Tweede Kamer eerst grondig dient te onderzoeken welke gevolgen de antikraakwet heeft, voordat er over invoering van dit wetsvoorstel gesproken en beslist kan worden.

 22. In het pand wordt niet alleen een weggeefwinkel georganiseerd, maar ook gewoond, muziekavonden gehouden, politieke info-avonden georganiseerd en gewerkt aan een biologische groententuin. Daarnaast is het de oefen- en werkruimte voor theatergroepen (waaronder De Jonge Honden, laatst nog door de gemeente Zwolle gesubsidieerd met 22.000eu), muzikanten en kunstenaars.

  Vanaf het begin is de initiatiefnemers van dit project het leven geprobeerd onmogelijk te maken door de gemeente Zwolle. De electriciteit werd afgesloten omdat het pand niet meer aan de eisen zou voldoen. Het water was al afgesloten ivm aanstaande sloop en het gas werd om diezelfde reden later ook afgesloten. In december is de sloopvergunning verleend. In de tijd van leegstand is er door dieven veel daklood van het dak getrokken waardoor het op veel plekken lekt. Ook de afgelopen strenge winter die het pand ongestookt moest doorstaan heeft de nodige lekkages opgeleverd. De gemeente besteedt geen enkele aandacht aan dit pand, zelfs het gras maaien ze niet meer. Nu kunnen ze het ineens wel verhuren.

  Misschien zouden de mensen die hier zo lopen te gallen op krakers eens moeten kijken naar de oorzaken van de leegstand van alle ex-deltion panden. De gemeente heeft vorig jaar namelijk 24 miljoen euro van uw geld uitgegeven aan zo’n 10 schoolgebouwen. Aan nog geen enkele van deze panden is een nieuwe structurele bestemming toegekend. De rest staat leeg of wordt beheerd door de witte boorden criminelen van anti-kraak bedrijf Ad-Hoc. Het is al een schande dat een gemeente geld betaalt aan deze schurken, laat staan dat zij op deze manier meewerkt aan de asociale behandeling van haar eigen burgers. Maar omdat dit zogenaamd legaal is hoor je niemand erover. Nou deze mensen dragen helemaal niks bij aan de samenleving of het culturele leven in de stad, dus waarom zou de gemeente dit supporten??

 23. Paat me niet van de Jonge Honden zeg. Stelletje amateurs. Dikke subsidie vangen en dan gratis onderkomen zoeken. Tsss…
  Kraken mag sindskort niet meer. Zo is’t.

 24. @Bart1 ; ik krijg de indruk dat je het niet helemaal eens bent met de besluitvorming in onze mooie gemeente. GL geeft jullie een luisterend oor, maar heeft verder weinig te vertellen c.q. in de gemeentelijke melk te brokkelen. Het feit dat je op jouw manier wat wilt bijdragen aan de samenleving of het culturele leven in deze stad geeft je op geen enkele wijze het recht om je andermans eigendommen toe te eigenen. Veel succes met bestrijden van windmolens, schurken en witteboordencriminelen.

 25. Ken weinig krakers die zorg dragen voor een gekraakt pand.
  De meesten maken er een puinhoop van.
  Zo leuk zijn dat alles wat ze vernielen ook moeten vergoeden.
  Maar ja van een kale kip …………………

 26. Vind het al belachelijk dat er subsidie gaat naar kunst en dergelijke is de keuze van die gene om kunstenaar te worden en daar hoeft de rest van de bevolking niet voor op te draaien. En ik vind terecht dat ze de voorzieningen stopzetten, hebben ze al gratis onderdak verwachten ze ook gas en licht. En ze hebben geeneens Ziggo Extra Pakket nou echt belachelijk dat een inbreker dat niet krijgt … echt sommige mensen zijn zulke profiteurs van de samenleving 😮

 27. Nogmaals voor de kortzichtigen. Jullie hebben totaal geen besef, jullie mening is nergens op gestoeld en jullie staan toch niet open voor mensen die anders denken, dus waarom ga je die discussie dan toch telkens weer aan. Jullie zijn vast echte heilige boontjes en jullie zijn vast echt goed bezig voor de samenleving. Prima, maak je dan druk om belangrijkere zaken. Frustreer je niet zo over andere, maar volg je eigen hart. Als je dat doet kan je ook andere mensen beter accepteren.

 28. Hallo Bart, ik heb nooit te maken met kritiek op mijn leefstijl en heb nooit bemoeienis met de politie of een rechtbank gehad. Wat doe ik goed?

 29. @Bart ben het helemaal met je eens

  @ Edwin R was het fijn stemmen op de vvd/pvv ze maken er niets van net als jou betoog hier. Voorbeeld:
  Vind het al belachelijk dat er subsidie gaat naar kunst
  Dan kom jij dus nooit in musea? Want jij staat hier niet achter? Mis je echt wat in je leven hoor zelfs het rijks museum, inclusief de werken is nl gesubsidieerd

  Wist je trouwens dat veel krakers gewoon hun lasten aan bv een Essent betalen of Vitens? Nee he doe je ogen eens open ipv van de kant lopen schreeuwen. Ja ik heb ook een tijdje in een kraakpand gewoond en kan je vertellen dat de onderlingen verhoudingen beter zijn dan een gemiddeld mens in een rijtjes huis. Daar doe en maak je het samen.

  Ga eens in contact met krakers ik denk dat je versteld staat van hun doen. Maar zorg wel dat je gestreepte blouse is gesteren hoor.

  Ik vind het gewoon kul wat jij hier allemaal neerzet. Zo ik heb mij zegje gedaan.

 30. Overigens. De Jonge Honden oefenen niet in Het Zwarte Water omdat ze niet willen betalen voor een oefenruimte, maar omdat ze gewoon nergens anders terecht kunnen. Het gebrek aan water en electriciteit is ook voor hun, net als voor de rest van iedereen die gebruikt maakt van het pand, een grote moeilijkheid om te overkomen. Maar omdat dit de enige plek is waar ze terecht kunnen zijn ze er blij mee en kunnen ze toch hun voorstellingen voorbereiden.

  En Linda, vertel mij maar eens wat jouw levensstijl is, dan zal ik daar even wat opbouwende kritiek op geven ok?

 31. AL onze vooruitgang hebben we te danken aan mensen die hun nek boven het maaiveld uitsteken, en die het aandurven schijt te hebben aan de grijze meute van bange kankeraars en kleine mensjes. ga door met het claimen van de straten en de lege gebouwen! ga hier de discussie niet aan, want dat is verspilde energie…

 32. @ erica

  Ja ik heb vvd gestemt, en ja ik heb een andere opvatting dan jou! En neej ik ga niet naar musea want dat boeit me niks en heb andere dingen die me interesseren. Vind het leuk dat mensen zich daarvoor interesseren maar hoeft geen subsidie voor worden gegeven. Maar ik een blouse lekker vooroordeel zoals de pvv, waar jij je tegen afzet wat ik uit je opmerking merk. En nee ik hoef niet in contact te komen met criminelen. En het gaat me erom dat ze in andermans bezit zitten en dat kunst alleen maar leuk is als er subsidie voor word gegeven, maar sommige mensen werken hard voor hun geld en die moeten dat soort troep betalen maardat snap jij niet aangezien je ook daarvan profiteert dus de ME erbij en laag halen die handel. 😮

 33. Edwin R. ME erbij kost toch ook gemeenschapsgeld…..
  Meeste kraakpanden worden gewoon vrijwillig verlaten wanneer de nieuwe bestemming duidelijk wordt. Dit kost geen geld, is geen probleem voor de eigenaar en de krakers hebben weer een poos kunnen wonen en hun punt kunnen maken. Ik noem het een winwin situatie, misschien zelfs winwin+ situatie. ME erbij, krakers eruit, hernieuwde leegstand, krakers er weer in, ME erbij, leegstand, etc……. Ik hou wel van een herkraak op z’n tijd, dat is gewoon soms nodig, maar het is een beetje verspilling van energie. Beter gewoon in goed overleg blijven, dan hoeft er nooit politie of een rechter aan te pas te komen.

 34. Oeps deze kan ook mee

  AL onze vooruitgang hebben we te danken aan mensen die hun nek boven het maaiveld uitsteken, en die het aandurven schijt te hebben aan de grijze meute van bange kankeraars en kleine mensjes

  Deze dan maar citaat van de week

  want we gaan ROCKEN!!!!!

  Puur vanuit de gezellige betekenis natuurlijk 😉

  Proost!

 35. @ Holtenbroeker, in Zwolle praten we Zwols of gewoon Nederlands maar wat bedoel je? Bedoel, tolerant zijn we ook en iedereen heeft recht op zijn/haar zegje….

 36. Ed R.; Sorry maar als ik dit alweer lees

  mensen werken hard voor hun geld

  , waarvoon “ons soort mensen” nog ontbreekt. Dan moet ik meelijwekkend hard lachen om je zelfgekozen, stereotype slachtofferrol.
  Asjeblieft zeg daar komen gelijk de stokpaardjes alweer tevoorschijn: het ego en de geldbuidel. Werken de VVD-ers die bij banken (zie DSB) en de witte boorden-criminaliteit, de notarissen, de overbodige managers en overbodig ingehuurde adviesbureau’s, de vastgoedboys etc etc betrokken zijn écht zo zweetdruipend hard? Hahaha asjeblieft zeg, laten de Harry Menschen onder ons blij zijn dat ze nog uit handen van Justitie blijven.

 37. Bericht door Edwin R, op 18 juni 2010 om 21:12
  @ erica

  Ja ik heb vvd gestemt, en ja ik heb een andere opvatting dan jou! En neej ik ga niet naar musea want dat boeit me niks en heb andere dingen die me interesseren. Vind het leuk dat mensen zich daarvoor interesseren maar hoeft geen subsidie voor worden gegeven. Maar ik een blouse lekker vooroordeel zoals de pvv, waar jij je tegen afzet wat ik uit je opmerking merk. En nee ik hoef niet in contact te komen met criminelen. En het gaat me erom dat ze in andermans bezit zitten en dat kunst alleen maar leuk is als er subsidie voor word gegeven, maar sommige mensen werken hard voor hun geld en die moeten dat soort troep betalen maardat snap jij niet aangezien je ook daarvan profiteert dus de ME erbij en laag halen die handel.

  Andere opvatting had ik allang begrepen.

  Subsidie weggegooid geld dus… Hmm wat een gemis in je leven trouwens zeg dat je niet naar musea gaat. Hoop voor jou dat je ok niet in het weekend het bos in wandelt ( dat is nl ook behouden met subsidie gelden)
  Verder is de rest van je posting gewoon geblaat, wat een rot leven moet jij hebben zeg. Ik verdenk je ervan iedere dag minimaal 2 liter azijn te drinken 😉

 38. Ho Dick, daar wil ik je even corrigeren…
  Aan de hand van je eigen citaat:

  Frustreer je niet zo over andere, maar volg je eigen hart. Als je dat doet kan je ook andere mensen beter accepteren.

  Wat je nu doet is een felle reactie. Dat hoeft niet. Dat is een vlekje op het prachtig mooie en schone karakter die ik je toedicht!
  Daarbij gaat het me een beetje te ver, om alle VVD-stemmers over 1 kam te scheren! Mijn mening is, dat je binnen de VVD 2 kampen hebt. De “Rita”-kant, met rechtse ferme uitspraken, onrust en verdeeldheid zaaiend.
  De “Mark Rutte”-kant, het sociaal liberalisme, wel rechts, maar met veel minder felle uitspraken, meevoelend en meedenkend, harmonieuzer, maar, nogmaals, wel rechts.
  Wat mij betreft mag de VVD opsplitsen!

 39. Dat is het Erica: gemis in je leven. Deze grijze moraalridder heeft alweer genoeg aandacht gehad.

  Bos? Asfaltieren bitte! Bos komt niet tegoede aan zijn geldbuidel en is voor iedereen toegankelijk. Bos ok, maar alleen op Ed R.’s privé-landgoed.

  Haha verslik me bijna in de overheerlijk gekoelde Grolsch

  Ik verdenk je ervan iedere dag minimaal 2 liter azijn te drinken

  Prut Erica, op de goeie dingen van het leven 😉

 40. Eva :o:o:o Ken je me nog niet? B?n fel…He he eindelijk het goede streepje.
  Kaal is ook zo kaal (heeft betrekking op de “e”) Sorry.

  Waar ging het over

  Wat je nu doet is een felle reactie. Dat hoeft niet. Dat is een vlekje op het prachtig mooie en schone karakter die ik je toedicht!
  Daarbij gaat het me een beetje te ver, om alle VVD-stemmers over 1 kam te scheren! Mijn mening is, dat je binnen de VVD 2 kampen hebt. De “Rita”-kant, met rechtse ferme uitspraken, onrust en verdeeldheid zaaiend.
  De “Mark Rutte”-kant, het sociaal liberalisme, wel rechts, maar met veel minder felle uitspraken, meevoelend en meedenkend, harmonieuzer, maar, nogmaals, wel rechts.
  Wat mij betreft mag de VVD opsplitsen!

  Tja, dan is “fel” maar een flekje. Dank je wel trouwens. Maar niemand is volmaakt. Ben ook strak tegen generaliseren, elk mens is uniek. Maar in de poliek worden de tegenstellingen tussen partijen nou 1x uitvergroot. Zeker in verkiezingstijd. Als meneer zichzelf graag en regelmatig als VVD-er neerzet…tja. Ken jij overigens VVD-ers die lak hebben aan de geldbuidel en aan hun eigen ego? Winsemius komt misschien in de buurt (overigens beoorgd minister VROM).

  Zoals elke volkspartij heeft de VVD ook 2 vleugels. Idd Mark was redelijk links en heer Von Baalen en Boekesteyn, Wiegel, Geert en TON erg rechts. Het lukt ze maar niet al deze ego-trippende kikkers in de vijver te houden. Eers begon Rita voor zichzelf, toen Geert. Eigen roem eerst bij deze personen in elk geval. Charly A. koos eerst voor Rita maar vond dat ze de kluit bedonderde en keerde terug. Er gingen ook VVD-ers naar Pim en er kwamen er wat terug.

  En je kunt toch niet zeggen dat ze een sterk voorstander zijn van “gelijke kansen voor iedereen/ voor een eerlijke verdeling van de welvaart”. Ach, we hebben er al zoveel over geschreven met elkaar.

 41. Ik zou deze politieke wanorde willen nuanceren, door het volgende citaat:
  Denk niet wit (denk niet wit) denk niet zwart (denk niet zwart). Denk niet zwartwit. Maar in de kleur van je hart./quote]
  En dan maakt het verder niet zoveel uit waar je hart naar uit gaat…

 42. Ok maar denk het liefs met een beetje nuance. Sta open voor een ander, peroonlijk probeer ik gekleurd te denken. Denk in de kleur van je hart: misschien blijven er wel veel over die zwart denken :o:o:o

 43. Of 1 van mijn oma’s wijsheden en tevens 1 van mijn belangrijkste visies in het leven:

  Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet !

 44. ik bespeur dat mijn mening broodnodig is in deze op drift geraakte discussie. Het is met dat krakersvolk allemaal hetzelfde. ze hoppen van pandje naar naar pandje. ze beginnen wat sociaals, een hondenopvang, een knutselmiddag noem het maar op. ze wonen het hele pand uit, kalken alles onder de verf en worden ze er naar verloop van tijd uitgezet verkassen ze gewoon naar een ander leegstaand iets. onder het mom van een beugeltje grolsch en een jointje lijkt alles wel geoorloofd in dit land.

 45. Bart1, misschien een idee om Verdieping1 in 1 van de panden uit te nodigen voor een hapje, een drankje en een rondleiding?
  Onbekend maakt onbemind…

 46. Subsidie weggegooid geld dus… Hmm wat een gemis in je leven trouwens zeg dat je niet naar musea gaat. Hoop voor jou dat je ok niet in het weekend het bos in wandelt ( dat is nl ook behouden met subsidie gelden)
  Verder is de rest van je posting gewoon geblaat, wat een rot leven moet jij hebben zeg. Ik verdenk je ervan iedere dag minimaal 2 liter azijn te drinken

  En neej ik loop ook niet in bossen is gewoon een kwestie van andere interesses en omdat ik een andere mening heb over de invulling van het belastinggeld heb ik een rot leven omdat ik kraken niet goed vind en kunst me niks interesseert. Ook een beetje kort door de bocht he, jullie linkse ideaal uber alles he. 😮

  Bos? Asfaltieren bitte! Bos komt niet tegoede aan zijn geldbuidel en is voor iedereen toegankelijk. Bos ok, maar alleen op Ed R.’s privé-landgoed.

  Beetje meer asfalt zou wel goed zijn;-) en op mijn landgoed haha :D, ik doe het leuk maar heb nog geen landgoed 😉 Ben ook maar een arme militair 😉 (en ja dat vind ik wel een goede plaats voor het belastinggeld maar dat is weer een ander onderwerp)

  Het is met dat krakersvolk allemaal hetzelfde. ze hoppen van pandje naar naar pandje. ze beginnen wat sociaals, een hondenopvang, een knutselmiddag noem het maar op. ze wonen het hele pand uit, kalken alles onder de verf en worden ze er naar verloop van tijd uitgezet verkassen ze gewoon naar een ander leegstaand iets. onder het mom van een beugeltje grolsch en een jointje lijkt alles wel geoorloofd in dit land.

  helemaal mee eens 8)

  Maarja straks voetbal erop en dat bind iedereen dus nulletje of 4 vanmiddag 😀

 47. Ja, dat is inderdaad wel een van de grootste redenen waarom ik van het WK houd.
  Of je nou links of rechts denkt, ongelovige, christen of islamiet bent, 2 jaar of 99 jaar…

  Als Nederland scoort juichen WE allemaal!!!

 48. Objection Verdieping1…het is met ALLE krakersvolk (?) niet hetzelfde. Zoals mensen onderling ook enorm verschillen. Vraag me af aan wel wetenschappelijk onderzoek je je ubergeneraliserende conclusie ontleedt?

 49. Goed idee EVA!!! Zo kreegn ik na een spontane intensieve rondleiding in Eureka ook een heel ander idee op de mensen die daar zaten. Dat idee was overigens na diverse tentmuziek-party’s al ernorm goed :D:D:D

  On-topic…Bart 1 kun je kort beschrijven in wat voor omstandigheden jullie daar zitten?

 50. Mensen grappen vaak dat we kamperen, maar op de camping is het toch echt een stuk luxer. Op de camping kan je zo even je caravannetje inpluggen aan het electriciteitsnet en gooi je wat douchemuntjes in de automaat en laat het wonderschone warme water maar kletteren. Gelukkig hebben wij goede vrienden die ons lekker laten poedelen in hun badkamers. Stroom komt van een zonnepaneel en w.c.’s spoelen wij door met ons doe-het-zelf regenwater opvangsysteem. Ook de groentetuin gaat regenwater op zodat wij lekker kunnen eten van het land. Drinkwater halen wij elders. Gas komt uit butaflessen, zo lijkt het toch nog een beetje op de camping. Ik wist ook niet dat het mogelijk was om je te redden zonder elec/water/gas, maar het is gewoon een kwestie van even aanpassen. Er is meer op de wereld dan je ziel verkopen aan de tv.

 51. Wat moeten wij zonder krakers, ik bedoel hoe zou het dan gaan met bepaalde panden en speculaties, hadden wij maar van die gasten in zorgland.

 52. bart1 ik heb holland vlaggetjes opgehangen ten tijde je afwezigheid;)
  Blijven ze veilig hangen;)
  Love het zwarte water! Kraken zoals het hoort, en hopen dat holland scoort!!!

 53. Voorlopig citaat van deze nog jonge doch mooie dag

  Er is meer op de wereld dan je ziel verkopen aan de tv.

  :D:D:D Maar NU ff wel 😉

 54. Tja, mooie discussies…en nu ik?
  Hulde voor de weggeefwinkel maar mag geen uitzetstopper zijn;
  Leve de anti-kraakwet tegen de rel- en buitenlandse profiteerkrakers;
  Andere bestemming? prima, dan er dus uit maar dan moet de bestemming zeker goed ingevuld worden en dit moet dan ook duidelijk zijn gemaakt bij de gemeente;
  Maar Edwin R, van een politiek neutraal standpunt innemen kan ik je, in deze, niet echt betichten, jammer..;
  Ik ben blij met de TV!

 55. Het is gewoon diefstal, gewoon eruit zetten.
  “Maar we doen politieke en culturele activiteiten”
  Ook al doe je goeie dingen, niks geeft je het recht
  ‘gewoon’ een leegstand pant te bewonen waar je niets over
  Betaald.
  Ga eerst maar iets huren en dan maar mooie dingen doen.

 56. @ Gz; het = ?/ te langdurige leestand = ?/geeft de wet patsers het recht panden té langdurig leeg te laten staan? En wij als inwoners, mogen wij tegen snel verpauperende leegstaande panden aankijken? Puur omdat de marktwerking en de geldbuidel van de eigenaar dat zo uitkomt? Had er in die tijd misschien een leuke disco oid in kunnen zitten? Of zou je dan lekker-intolerant gaan janken om het lawaai?

  Jij bent toch niet selectief intolerant :o:o:o

 57. Als krakers panden vernielen, vind ik dat ze moeten opdraaien voor de kosten. Lijkt me een goede maatregel.

  Als krakers een positieve bijdrage aan de samenleving hebben, mooie dingen op poten zetten, vind ik het een heel ander verhaal.

  De gemeente die nu verordend dat het pand leeg moet, heeft eerst zelf, veel te veel geld uitgegeven, voor een nieuw Deltion, laat het oude pand verpauperen. Dat is lekker beleid. Zorg dat een pand zo verwaarloosd raakt, dat iedereen blij is dat het wordt gesloopt.

  Hebben ze aan de Hobbemastraat ook gedaan, met garage’s. Nu staat er een Bijlmerbajesachtigcomplex. Maar ja….. altijd beter dan het was, toch????

 58. vraag me af watvoor werk edwin heeft dat hij een hele vrijdag middag kan reageren op een weblog-zwolle.

  ik kraak zelf en heb daar niet echt de tijd voor ofzo omdat ik wel werk namelijk. 40 uur in de week als metselaar. ja dat is nog eens de armen uit de mouwen steken zeg ik altijd. ook werk waar je iets aan hebt.

  als e werkt en de hele middag kunt reageren, dan heb je naar mijns inziens niet echt veel nut voor deze samenleving. wie word er beter van jouw werk?

  daarnaast vind ik het initiatief van het zwartewater super tof. er zouden meer van dit soort vrijplaatsen moeten zijn in de omgeving.

  Kraken gaat door!

 59. @dick
  Een disco is nou net zo’n voorbeeld, Vaal loopt zo iets uit de hand waar de ME aan te pas moet komen. En het geld waar “patsers” op asen, willen die krakers net zo goed, maar hebben dat alleen niet dus gaan Ze kraken. Het zijn vaak (niet altijd) gewoon te luie jongeren die geen bijbaantje hebben. Soms moeten de goede onder de slecht lijden. En daarom vind ik een geheel verbod een goed idee.

 60. @ jammer GZ; alleen van je aannames al

  En het geld waar “patsers” op asen, willen die krakers net zo goed, maar hebben dat alleen niet dus gaan Ze kraken. Het zijn vaak (niet altijd) gewoon te luie jongeren die geen bijbaantje hebben.

  Té generaliserend lachwekkend om op in te gaan.

 61. Dan moeten we maar eens vragen wanneer er een open huis komt om te zien en te horen wie er dan eigenlijk kraken (zie ik dat zelf ook eens 8) )

 62. Omdat ik( met name in’t verleden)vele acties meemaakte, soms als deelnemer,soms als symphatisant , maar ook zéker wel eens aan de “anti-kant”Trok dit artikel mijn aandacht, en heb ik de reacties gelezen en wat mij hierbij opvallt is met name de manier waarop men hier hier zijn mening uit.( en dan wil ik niet generaliseren, niet iedereen laat zich hierin meeslepen, dat zie ik ook)
  “vóórs” of “tegens” even daargelaten,(dat zou ook niet hét issue moeten zijn, maar juist het “open”houden van de discussie mijns inziens…) er wordt naar mijn mening te persoonlijk naar mensen uitgehaald en té sterk getracht de eigen mening op te dringen , wat op deze manier nooit slagen zal. veel geschreeuw, weinig vol… daar is de wereld al van vol !
  dit “van gedachten wissellen “wordt pas intressant wanneer dat gedaan wordt met respect voor elkaar, dan pas geniet ook jijzelf respect
  en krijgt het artikel meerwaarde

 63. @ene,

  ik kraak zelf en heb daar niet echt de tijd voor ofzo omdat ik wel werk namelijk. 40 uur in de week als metselaar. ja dat is nog eens de armen uit de mouwen steken zeg ik altijd. ook werk waar je iets aan hebt.

  Verdien je niet genoeg om woonruimte te huren? Of woon je liever op kosten van een ander.

 64. Ongelooflijk! Wat een beslissing…Deze krakers werken hard aan het leeg staande gebouw, kunst en cultuurinitiatieven hebben een plek om in tijd van bezuinigingen toch hun werk te kunnen doen. De weggeefwinkel is een prachtige initiatief en De Jonge Honden hebben een prachtig onderkomen en maken geweldige stukken in het pand. Insekt gezien op het Zwart Festival, weer geweldig. Deze groep geeft Zwolle een groep om trots op te zijn. We moeten de krakers steunen om uitzetting tegen te gaan!

 65. Leef en laat leven, ze zitten gezellig tussen het CIBAP in (die inmiddels ook een oud Deltion gebouw heeft) lekker zo’n broeinest van creativiteit tegenover de leerfabriek die het Deltion heet.. 😀

  Ze doen niemand kwaad en vernielen niets.. en wat de weggeefwinkel betreft.. die heeft mij als (inmiddels ex-) CIBAP-er heel wat geld bespaard bij de projecten die wij realiseren!!

  Zwolle verdient culturele intiatieven.. het Zwart-festival is hier een supermooi voorbeeld van!!

 66. Dit is dus het pand waar wij eigenlijk dit leerjaar zouden gaan starten.. Nu zitten wij nog enkele weken in een zeer brak pand aan de Energieweg in Zwolle-Zuid. Overigens, ik denk dat het pand waar “mijn” Deltion afdeling nu zit beter is voor krakers bijv. Alleen al de flinke lap grond die bij het pand hoort, met de gebouwen daarop.

 67. Daarmee wil ik trouwens ook even aangeven dat ik niets tegen kraken of krakers heb. Panden leeg laten staan en laten verrotten is namelijk ook NIET de manier. Dan kunnen ze beter gebruikt worden. Ik ken een paar krakers, die zaten voorheen op het shell-terein hier in zwolle, en zitten nu her en der verspreid. Zoals zij het doen valt er niets op aan te merken. Een van de oude shell-krakers heeft later nog een boerderijtje in Dalfsen gekraakt. Hij werd in de krantenartikelen nogal slecht afgeschilderd, maar in werkelijkheid heeft hij juist veel werk aan het huis gedaan. Leidingwerk wat op springen stond, een kapotte ketel, etc.. Allemaal vervangen door de kraker. Vervolgens komt er een kort geding en de kraker mocht opzouten..

 68. maar in werkelijkheid heeft hij juist veel werk aan het huis gedaan. Leidingwerk wat op springen stond, een kapotte ketel, etc.. Allemaal vervangen door de kraker

  geloof je t zelf leerling?,

Reageer