Natuurcompensatie rond Stadshagen verder ingevuld

De gemeente Zwolle gaat verder aan de slag met het compenseren van natuur rond Stadshagen. Met de aanleg van Stadshagen I en binnenkort ook de aanleg van Stadshagen II gaat natuur verloren. De gemeente heeft nu op hoofdlijnen bepaald hoe de verloren gegane natuur gecompenseerd kan worden.

Het gaat met name om weidevogelgebieden en om robuuste natuur, zoals bloemrijkgrasland en rietland. Wethouder Pot: “Van de wet hoeven we de verloren gegane natuur niet te compenseren, maar wij als college vinden van wel. Dit is destijds ook met afgesproken met betrokken partijen met het op stellen van de Milieueffectrapportages voor Stadshagen. Niet alleen omdat het mooi is en leuk om in te recreëren, maar ook omdat we de dieren en planten een goede leefomgeving willen blijven bieden.”

Dit jaar zullen concrete plannen worden gemaakt die verder invulling geven aan de natuurcompensatie. Dat gebeurt onder andere in het kader van Nationaal Landschap IJsseldelta / project Noordelijk Stadsrand en project Natuurcompensatie. Het gaat om zo´n 520 ha in Stadskolk en Stadsbroek.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. ik vind er nog v?©?©l te weinig groen staan, bijna geen struiken, zielige kleine boompjes en het park naast het winkelcentrum/ouderencentrum is een aanfluiting…


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.