Ambulant Begeleiders de Ambelt denken goed mee

Zwolle – Een landelijk onderzoek naar ambulante begeleiding heeft aangetoond dat de Ambulante Dienstverlening van Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, zeer goed scoort. Het evaluatieonderzoek werd uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau met behulp van de methode Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding (ABAB). Dit is het landelijke meetinstrument voor alle ambulante diensten. De Ambelt scoort goed op betrokkenheid, de hulpvraag en de persoonlijke situatie van leerlingen.

ambelt.jpg

Directeur Jan Vermue van de Ambulante Dienstverlening is zeer tevreden met de resultaten. “Het is een landelijk kwaliteitsonderzoek naar de tevredenheid van ‘het veld’, dus de scholen, ouders en leerlingen. In het kader van passend onderwijs, waarbij de leerling onderwijs in de eigen omgeving kan volgen, leveren wij dus goede diensten en kwaliteit. Voor de leerling betekent dit dat die succesvol kan zijn in het regulier onderwijs en wij zijn trots dat onze bijdrage daaraan zo goed gewaardeerd wordt”.

Zowel leerlingen, ouders als het onderwijs geven aan dat de ambulant begeleiders van de Ambelt goed luisteren en meedenken met de leerling, afspraken nakomen en respectvol met de leerlingen omgaan.

De Ambulante Dienstverlening scoort hoog maar er zijn ook aandachtspunten. Eén hiervan is de “zichtbaarheid” van de dienst. Jan Vermue: “De Ambulante Dienstverlening wil ouders, leerlingen en scholen zo goed mogelijk van dienst zijn, daar zijn we heel druk mee. We hopen dat door middel van onze nieuw gelanceerde brochurelijn duidelijker wordt wat we kunnen betekenen voor ouders, leerlingen en scholen. Daarnaast hebben we in mei een nieuwsbrief onder ambulant begeleide scholen verspreid, om scholen op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief zal met regelmaat uitgebracht worden. Ten slotte werken we aan de informatie op onze website”.

De Ambulante Dienstverlening van de Ambelt begeleidt leerlingen met een indicatie voor het speciaal onderwijs omdat zij bijvoorbeeld autisme, PDD-NOS, ADHD of een gedragsprobleem hebben. Deze leerlingen kunnen met behulp van een ambulant begeleider in het regulier onderwijs verblijven.

De methode ABAB is ontwikkeld door organisatieadviesbureau Van Beekveld &Terpstra. Niet alleen de Ambulante Dienst van de Ambelt nam deel aan het onderzoek. Meer dan negentig diensten ambulante begeleiding voor leerlingen met een auditieve of lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of gedragprobleem hebben een evaluatie laten uitvoeren door dit bureau.

De resultaten van de tevredenheids- en kwaliteitsmetingen onder de belangrijkste afnemers (het regulier onderwijs, ouders en leerlingen) en aanbieders (ambulant begeleiders en hun leidinggevenden) geven een positief beeld van de kwaliteit van de ambulante begeleiding en de tevredenheid hierover. Wilt u het hele onderzoek inzien of de samenvatting lezen: zie website www.ambelt.nl  

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Fijn om te lezen; zowel het nieuwsbericht als jou bericht Ingrid. Wij zitten in een preventief ambulant traject. We hopen dat het daar bij kan blijven. Maar tot nu toe zijn we tevreden 🙂

Reageer