Vijf jaar onderzoek overgewicht centraal op congres

Zwolle – Donderdagmiddag 24 juni a.s. presenteert het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) in het Auditorium van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle de resultaten van ChecKid 2009, een grootschalig onderzoek naar leefstijl en gewicht onder basisschoolleerlingen. Tevens worden de uitkomsten vergeleken met die uit 2006 om actuele trends te kunnen aangeven, waarop in de zorgpraktijk kan worden ingespeeld.

OPOZ doet dit op zijn jubileumcongres in het kader van het eerste lustrum. In het centrum werken Windesheim, VU en VUmc al vijf jaar intensief samen om concreet bij te dragen aan een gezonde leefstijl, een gezonde omgeving en een effectieve zorg ter voorkóming en behandeling van overgewicht en obesitas onder jongeren en volwassenen.

Ook zullen op het congres resultaten worden gepresenteerd van de integrale Zwolse wijkaanpak in de strijd tegen overgewicht. In Zwolle is in 2006 onder leiding van de GGD IJsselland een begin gemaakt met het actieprogramma Samen Gezond waarin OPOZ een prominente onderzoeksrol speelt. Daarnaast houdt het centrum zich onder meer bezig met onderzoek naar de mogelijkheden om de leefstijl van VMBO-scholieren te verbeteren en naar een gezinsgerichte aanpak ter versterking van de pedagogische vaardigheden van ouders die kinderen met een verhoogd risico op een ongezonde leefstijl hebben.

Tevens is er onderzoek gaande naar de vraag hoe een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen in de zorg bereikt kan worden. Doel daarvan is een goedwerkende ketenzorg te realiseren: een onderling gestroomlijnde en cliëntgerichte cyclus van signalering, doorverwijzing en zorgprogramma’s. Tal van professionele partners werken nu samen in de Academische Thuiszorg Werkplaats Overgewicht om op dit terrein gezamenlijk een pioniersrol te vervullen. OPOZ ontwikkelt in dit verband met Icare en zorgverleners een monitoringssysteem dat in het voorjaar van 2011 beschikbaar zal zijn.

Het congres heeft een sterk informatief karakter. Vijf jaar onderzoek, interdisciplinaire samenwerking en kennisontwikkeling heeft veel boeiende en praktisch bruikbare expertise opgeleverd. Deze expertise staat model voor het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) onder leiding van Paul Rosenmöller, waarin Zwolle als voorbeeldstad optreedt.

Onder leiding van dagvoorzitter Hans Wolf belichten onder andere prof. dr. ir. Jaap Seidell, (wetenschappelijk directeur OPOZ), drs. Nelleke Vedelaar (wijkwethouder Diezerpoort van de gemeente Zwolle), dr. Tommy Visscher en dr. Carry Renders (onderzoekscoördinatoren OPOZ) en dr. Joop ten Dam (lector De Gezonde Stad van Windesheim) de diverse onderzoeksresultaten. Daarna discussieert een panel met o.a. Rob Oudkerk (oud-politicus, huisarts en lector Leefstijlverandering bij Jongeren van de Haagse Hogeschool) met de aanwezigen in de zaal. Het jubileumcongres begint 24 juni om 14.00 uur (ontvangst 13.30 uur).

Artikel delen:

Reageer