Veel nieuwe taalcoaches in Zwolle

Zwolle – In 2009 zijn er 58 nieuwe taalkoppels gevormd. De doelstelling van minimaal 46 nieuwe koppels per jaar is daarmee ruim gehaald. Taalcoaches worden gekoppeld aan een inburgeraar om te helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kan bijvoorbeeld door samen de taal te oefenen of samen culturele of sportieve activiteiten te ondernemen.

In 2009 heeft de gemeente Zwolle besloten om aan te sluiten bij het landelijke project Taalcoaches. Met vijf partners, de Bibliotheek Zwolle, Travers, Humanitas, Gilde Samenspraak en Vluchtelingenwerk is afgesproken dat er in de periode 2009 tot en met 2011 138 taalkoppels moeten worden gevormd. Dat komt neer op minimaal 46 koppels per jaar.

 De inzet van taalcoaches heeft drie doelen:

•-       het verhogen van de effectiviteit van inburgering;

•-       een bijdrage leveren aan sociale samenhang;

•-       betrokkenheid van Zwollenaren en maatschappelijke organisaties bij inburgering door vrijwillige inzet.

 

Bijkomend voordeel van het project taalcoaches is dat de samenwerkende organisaties elkaar goed hebben leren kennen. Geconcludeerd kan worden dat zij elkaar goed aanvullen in het aanbod van taalactiviteiten en dat zij kennis en ervaring uit kunnen wisselen.

Ook kan het project taalcoaches een rol spelen in de werving van vrijwillige inburgeraars. Sinds april 2010 heeft de inburgeraar van ieder taalkoppel een intakegesprek met een consulent inburgering van de gemeente. Doel hiervan is deelname aan een inburgeringstraject.

Artikel delen:

Reageer