Uitkomsten junicirculaire 2010

Zwolle – De uitkomsten van de junicirculaire van het rijk betekenen voor de gemeente Zwolle over vier jaar een structureel voordeel van € 0,5 miljoen. In het jaar 2010 is echter wel sprake van een tegenvaller van € 0,5 miljoen. Dit bedrag is incidenteel. Beide ontwikkelingen zijn het gevolg van landelijke bijstelling van de verdeling van de Gemeentefondsuitkering naar de gemeenten.

Informatie over de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor de gemeenten is nog niet te geven, deze is afhankelijk van het nieuw te vormen kabinet. Wel is het rijk met ingang van 2011 van plan om landelijk een korting van € 200 miljoen op de Wmo/huishoudelijke hulp toe te passen. De onderhandelingen tussen het rijk en de VNG hierover zijn nog niet afgerond. De VNG vindt deze bezuiniging onacceptabel. Mochten de bezuinigingen op de WMO doorgang vinden, dan zou dit voor de gemeente Zwolle een korting van ruim € 1,3 miljoen inhouden.

Artikel delen:

Reageer