‘Visie, ambitie en Lef’ van GroenLinks

Zwolle – GroenLinks heeft een visie op duurzaamheid en hier een notitie over geschreven met de titel: “Visie, ambitie en lef!” Op woensdag 23 juni overhandigde fractievoorzitter Rana Berends de visie aan de nieuwe wethouder duurzaamheid Erik Dannenberg.

23-06-2010_uitreiking_petitie_duurzaamheid_aan_dannenberg_2.jpg

Voorjaar 2009 nam de raad unaniem een motie aan die vroeg om een integrale en ambitieuze duurzaamheidsvisie. Ook in het nieuwe collegeakkoord is duurzaamheid een belangrijk thema. Om de gemeente te prikkelen nu daadwerkelijk iets met het onderwerp te doen geeft GroenLinks met de notitie een voorzet.

23-06-2010_uitreiking_petitie_duurzaamheid_aan_dannenberg_1.jpg

toffe20peren204.jpg

GroenLinks gaat uit van een brede definitie van duurzaamheid. Zwolle moet ervoor kiezen duurzame ontwikkeling als leidend principe te hanteren voor alle beleid. Er komt dan ook een duurzaamheidtoets vooraan in elk beleidstraject. Een stuurgroep duurzaam¬heid zorgt voor een stevige regie en een centrale aansturing. Bij de financiering van duurzaam beleid worden de maatschappelijke kosten van keuzen voor minder duurzame opties afgezet tegen de kosten en baten van duurzamere oplossingen. Op deze manier zal Zwolle in 2025 klimaatneutraal zijn.

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer