TechNet gelanceerd

Zwolle – Het Platform Techniek Werkt en de kenniscentra Kenteq en Innovam hebben dinsdagmiddag 22 juni jl. tijdens de lancering van TechNet Zwolle 45.500 euro in ontvangst genomen. Techniektalent.nu en Platform Bèta Techniek stellen dit geld beschikbaar om de samenwerking tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven in de regio Zwolle te intensiveren en structureren. De lancering van het TechNet Zwolle vond plaats in de luchtvaarthal van het Deltion College.

lanceringtechnet220610pers.jpg

Na een kort welkomstwoord, verzorgd door Michiel Bilstra, directeur sector Techniek & Vormgeving bij het Deltion College, gaven Jan Kroon, directeur Talentstad en René Wagenaar, adjunct vestigingsdirecteur bij Unica Installatiegroep, een toelichting op het project. Beide heren gingen in op het belang van TechNet voor het regionale bedrijfsleven en het voortgezet en middelbaar onderwijs. “We moeten vmbo-leerlingen kennis laten maken met de praktijk, pas dan kunnen ze bewust een keuze maken voor een beroepenveld,” aldus Jan Kroon. René Wagenaar ging in op het belang van goed opgeleid personeel voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil niet alleen, maar moet ook blijven investeren in nieuw talent. “Wij willen een partnerrelatie met het onderwijs, waarbij we beleidsmatig mee mogen denken,” aldus Wagenaar.

De bijeenkomst werd ondersteund door ervaringsverhalen van studenten, onder wie startende ondernemer Tim Vogel. Vanuit zijn opleidingsachtergrond (vmbo, mbo, hbo) en ervaring gaf hij het belang van samenwerking tussen de creatieve sector en de traditionele techniek en praktijkgericht opleiden aan. Daarnaast werd er een filmpje getoond, gemaakt door en over vmbo- en mbo-leerlingen die gekozen hebben voor het technische vak. Het filmpje is te vinden op www.platformtechniekwerkt.nl .

Innovam, Kenteq en het Platform Techniek Werkt gaan vanaf nu aan de slag om de samenwerking vorm te geven. Zij zullen in de regio de verbindende factor zijn tussen vmbo-scholen en het technisch bedrijfsleven. Meer informatie over TechNet staat op www.platformtechniekwerkt.nl  of www.technet.nu .

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer