Windesheim breidt opleidingen theologie uit

Zwolle – Vanaf 1 september 2010 biedt Christelijke Hogeschool Windesheim de deeltijd hbo-master Leraar Godsdienst in Enschede aan. De hogeschool neemt de masteropleiding over van de NHL Hogeschool. Daarnaast worden per 1 september de hbo-bacheloropleidingen van Azusa Theologische Hogeschool ondergebracht bij Windesheim.

Vanaf 1 september 2010 neemt Windesheim de hbo-bachelor- en masteropleidingen over van NHL Hogeschool, locatie Enschede. In Enschede worden geen nieuwe bachelorstudenten meer aangenomen. Zij kunnen daarom vanaf september bij Windesheim in Zwolle terecht. De door de NVAO geaccrediteerde master wordt vooralsnog in Enschede voortgezet in afwachting van de toestemming van het ministerie van OCW voor verplaatsing naar Zwolle.

De masteropleiding kent twee afstudeervarianten: leraar godsdienst eerstegraads en pastoraal werker/geestelijk verzorger. De variant leraar godsdienst eerstegraads is bedoeld voor leraren met een tweedegraads opleiding, die graag als bevoegd leraar godsdienst/levensbeschouwing willen lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo. De variant pastoraal werker/geestelijk verzorger is bedoeld voor pastoraal werkers met een bachelor in de theologie en levensbeschouwing die graag een functie op masterniveau willen vervullen.

Azusa en Windesheim hebben onlangs overeenstemming bereikt over het onderbrengen van zowel de Nederlands- als Engelstalige voltijd bacheloropleiding Godsdienst – Pastoraal Werk bij Windesheim. Ook over het onderbrengen van de gezamenlijke deeltijd bacheloropleiding Godsdienst-Pastoraal Werk van Azusa en de Unie van Baptistengemeenten in Nederland bij Windesheim is inmiddels overeenstemming bereikt. De drie betrokken partijen zijn erg tevreden met het resultaat, vooral als het gaat om het waarborgen van de eigen identiteit (‘pluriform’, ‘Baptist’ en ‘Pinksteren’). In de toekomst zal een Raad van Advies, bestaande uit vertegenwoordigers van alle partijen, hierop toezien.

Op 3 juli houdt Windesheim een extra voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden in zowel de bacheloropleidingen Godsdienst-Pastoraal Werk en Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing als de hbo-master Leraar Godsdienst. De voorlichting vindt van 10.30-12.30 uur plaats op de leslocatie Utrecht, Moezeldreef 400. Meer informatie is te vinden www.windesheim.nl/opendagen  

Artikel delen:

Reageer