Tempo nieuwbouw sociale huurwoningen moet omhoog

Zwolle – Deze maand heeft Woningstichting SWZ haar jaarverslag 2009 vastgesteld met daarin een aantal opvallende zaken. In 2009 was het aantal opgeleverde nieuwe woningen 164. Dit is ongeveer 20% van de totale nieuwbouwproductie in Zwolle. Het aandeel van SWZ in de nieuwbouwproductie loopt de komende jaren op. Er zijn het afgelopen jaar 74 woningen door SWZ verkocht. Opbrengsten zette SWZ met name in voor het bouwen van nieuwe woningen, onderhoud van woningen en leefbaarheid.

De vraag naar huurwoningen is nog steeds hoog in Zwolle. Het gemiddeld aantal reacties op een vrijgekomen SWZ-woning was 174, tegen 158 in 2008. In verschillende wijken heeft SWZ fors ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de extra aandacht in Holtenbroek III en de bijzondere aanpak in de Palestrinalaan. In 2009 had 95% van de huurwoningen van SWZ een huurprijs onder de € 548,00. SWZ had dan ook in dat jaar een sterke focus op mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen. Een evenwichtig huurbeleid en voldoende betaalbare woningen blijven ook de komende jaren belangrijke uitgangspunten voor SWZ. Het is bijzonder jammer dat vorig jaar grotere projecten in Holtenbroek (voormalige Trapjeswijk), Kamperpoort (Feniks) en Stadshagen+ onvoldoende van start zijn gegaan.

Voor sociale huurwoningen is er economisch gezien geen enkele reden om te wachten. Integendeel, woningzoekenden en bouwbedrijven (werkgelegenheid) zijn gebaat bij nieuwbouw. Het is de uitdaging voor SWZ en de gemeente Zwolle om op korte termijn toch weer een klimaat te creëren die gericht is op adequate en snelle uitvoering. Partijen maken het bijvoorbeeld in Stadshagen+ nogal ingewikkeld, waardoor in 2009 niet gestart kon worden met de bouw van circa 100 goedkope woningen. Met name een adequate combinatie tussen energiebesparende maatregelen en de voortgang van de nieuwbouw is belangrijk en een uitdaging in Zwolle. Het mag duidelijk zijn dat het tempo van de bouw van sociale huurwoningen wat SWZ betreft omhoog moet in Zwolle.

Bijzondere projecten
In 2009 werden in Zwolle De Herberg en het Earthship in de Nooterhof opgeleverd. Twee bijzondere projecten werden hiermee aan de stad toegevoegd. Gestart werd onder andere met de verbouw van De Oude Ambachtsschool, het oude bankgebouw aan de Potgietgietersingel en de Wilhelminaschool aan het Assendorperplein. Bijzondere duurzaamheidprojecten heeft SWZ in voorbereiding genomen, onder andere op het Feniksterrein en in de Muziekwijk in Holtenbroek. Gestart werd in 2009 met grote renovatie in de Pierik en in Zwolle-Zuid (Ittersumerlanden).  

Financieel resultaat
Het financiële resultaat bedroeg in 2009 ruim € 4,8 miljoen positief. Conform de meerjarenraming wordt dit de komende jaren ingezet voor nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid en leefbaarheid in diverse wijken en buurten van Zwolle. Het jaarverslag van SWZ is te downloaden via de website www.swz.nl of daar op te vragen.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Weten ze wel wat het woord sociaal betekent bij deze woningbouwvereniging, om in een arbeiderswijk woningen te bouwen met een huur van boven de ?? 500.00 dat noem ik asociaal.

Reageer