65 Jaar getrouwd

Zwolle – De heer en mevrouw Santing-Tuyten zijn op maandag 28 juni 2010 65-jaar getrouwd. Wethouder N. Vedelaar bezocht het echtpaar om hen te feliciteren.

28-06-2010_santing-tuyten_65_jr_huwelijk_1_.jpg

De heer H.W. Santing, geboren 9 april 1921 te Kampen en mevrouw J.C. Tuyten, geboren 20 februari 1923 te Roermond, hebben elkaar ontmoet in bioscoop De Kroon in de Diezerstraat. De heer en mevrouw Santing hebben samen vier kinderen, drie zonen en een dochter gekregen. Inmiddels hebben ze acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Het echtpaar heeft in Heelsum gewoond, Harderwijk, Zwollerkerspel en Zwolle. Mevrouw Santing-Tuyten heeft voor haar trouwen gewerkt bij een atelier in Zwolle.

De heer Santing heeft gewerkt bij het rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd (RBVVO) in Zwolle en is in dienst getreden in1939 bij de gemeente Zwolle, respectievelijk bij de afdeling bevolking en burgerlijke stand. Na de oorlog is de heer Santing overgeplaatst naar de afdeling verificatie, welke afdeling na pensionnering van de verificateur is samengegaan met de econoom, waar de titel van de heer Santing werd bepaald als plv. directeur van de gemeentelijke accountantsdienst. Deze functie was mede aanleiding voor burgemeester en wethouders om de heer Santing te gaan belasten met zgn. investigations met het doel de komende 10 jaar het college te adviseren inzake organisatieproblemen. De heer Santing adviseerde met als resultaat van grote doelmatigheid en kostenbesparing voor de gemeente van ruim 2,5 ton. De heer Santing is in 1983 met pensioen gegaan als directeur van de Kredietbank. Wat betreft de huidige gezondheidssituatie heeft mevrouw Santing al enkele jaren erg veel last met lopen en verder speelt de leeftijd voor beiden een rol.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer