O.B.S. De Krullevaar start met studiebegeleiding

Zwolle – Vanaf augustus schooljaar 2010-2011 gaan Backup Studiebegeleiding en O.B.S. De Krullevaar samenwerken in Stadshagen. De Krullevaar is in samenwerking met Backup op zoek gegaan naar een stuk extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen in de overstap naar het voortgezet onderwijs. Samen met de ervaring van Backup is daarvoor invulling gevonden. Alle leerlingen van alle niveaus van middelbare scholen krijgen nu in Stadshagen de mogelijkheid begeleiding te krijgen in hun eigen wijk.

De basis voor de samenwerking is dat leerlingen vanaf de basisschool best een grote stap moeten maken naar het middelbaar onderwijs. Met de brugklastraining van Backup kunnen leerlingen stap voor stap ervaren wat er op het voortgezet onderwijs van ze verwacht wordt. Denk hierbij aan agenda gebruik, leren leren, plannen, et cetera. De eerste drie maanden gaat Backup hiermee met de leerlingen aan de slag, zodat zij zekerheid krijgen en hun huiswerk sneller en beter kunnen verwerken.

Begeleiders van Backup zullen ook een bijdrage leveren voor de huidige basisschoolleerlingen van de Krullevaar. Backup zal ondersteuning leveren voor de Pythagoras-lessen en het individueel begeleiden van leerlingen bij het maken van werkstukken.

De Krullevaar is van mening dat elk kind recht heeft op goed onderwijs met daarbij passende begeleiding. De samenwerking met Backup is ondersteunend aan deze visie.

Backup biedt sinds 2002 extra zorg en ondersteuning aan alle leerlingen van het middelbaar onderwijs, die ondanks hun inspanningen toch achterop raken. Backup geeft deze leerlingen gestructureerde begeleiding en extra persoonlijke aandacht. Voor iedere leerling wordt individueel bekeken wat de beste manier van begeleiding is. In een rustige, vertrouwde omgeving leert en maakt de leerling het huiswerk. Met het bijhouden van een werkplan is er overzicht, waardoor er tijdig aan repetities, werkstukken en boekenlijsten wordt gewerkt. Een begeleider controleert het gemaakte huiswerk en/of overhoort dit. De behaalde schoolresultaten worden bijgehouden en samen met een persoonlijke begeleider besproken. Begeleiding voor een beperkt aantal dagen/vakken is ook een mogelijkheid. Backup biedt begeleiding variërend van één tot vijf dagen in de week. Begeleiding van Backup in Stadhagen wil aansluiten op de schooltijden van de leerling. Om uiterlijk 18.00 uur gaan alle leerlingen naar huis. Iedereen moet de mogelijkheid hebben thuis te kunnen eten. Mocht extra begeleiding noodzakelijk zijn, dan is deze op een andere Backup-vestiging in Zwolle aanwezig.

Backup heeft ervaring met begeleiding gericht op leerstijl, onrust in de thuissituatie, maar ook dyslexie, dyscalculie en mogelijk ADHD of PDD-NOS is bij Backup bekend. Begeleiders bij Backup zijn ervaren docenten maar ook studenten van de lerarenopleiding (die veelal zelf al voor de klas staan). Deze enthousiaste groep van begeleiders staat garant voor ervaring met leerlingen en een brede kennis van de gebruikte methodes. Backup onderhoudt regelmatig contact met de ouders en indien nodig met de diverse scholen, ambulant begeleider of orthopedagoog.

 

Meer informatie:

http://www.backupstudie.nl/

http://www.de-krullevaar.nl/

Artikel delen: