Kerk Zwolle stoot De Hoeksteen af

ZWOLLE – Kerkgebouw De Hoeksteen in Zwolle-Noord wordt afgestoten door de protestantse gemeente (pg) te Zwolle. Dat maakte de voorzitter van de algemene kerkenraad, G. G. Callenbach, vanmorgen desgevraagd bekend. Het kerkgebouw is een van de vier gebouwen die de komende jaren worden afgestoten vanwege de financiële toestand van de gemeente.

De andere gebouwen zijn: de Jeruzalemkerk in Assendorp, de Emmaüskerk in Berkum en het Refter, het wijkcentrum van de Grote Kerkgemeente. De Hoeksteen stond samen met de Sionskerk op de nominatie om afgestoten te worden. Er is gekozen voor De Hoeksteen omdat onder andere de getaxeerde waarde van het gebouw hoger is dan die van de Sionskerk en omdat het gebouw makkelijker verkoopbaar is. Ook liggen de verhuuropbrengsten van de Sionskerk hoger. De Hoeksteengemeente werkt samen met de Oosterkerkgemeente aan het vormen van een nieuwe gemeente die bijeenkomt in de Oosterkerk. Volgend voorjaar moet dit proces zijn afgerond.

Afgelopen zondag hield de gemeente haar eerste viering. De Jeruzalemkerkgemeente wil zelfstandig doorgaan als wijkgemeente in Assendorp. Over de toekomst van de Emmaüskerk en wijkcentrum het Refter loopt een onderzoek. De algemene kerkenraad stuurt het proces aan. De inhoudelijke invulling ligt bij de wijkgemeenten zelf, stelt Callenbach. „Wij proberen mensen pastoraal zo goed mogelijk te begeleiden, zodat er niemand tussen wal en schip belandt.” Andere besluiten betreffen het openstellen van de Grote Kerk voor niet-kerkelijke activiteiten, meer inkomsten genereren door de interkerkelijke geldwervingsactie Actie Kerkbalans en kostenbesparingen bij het plaatselijke kerkblad Gaandeweg. De protestantse gemeente hoopt met de besluiten op jaarbasis 200.000 euro te besparen. De gemeente leidt nu al enkele jaren verlies. De sluiting van de kerkgebouwen heeft te maken met een dalend ledental alsook met het feit dat na de vorming van de Protestantse Kerk in 2004 verschillende gebouwen geografisch te dicht op elkaar bleken te staan.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Triest voor al die mensen die hier ter kerke gaan en voor wie deze kerk verbonden is met emotionele gebeurtenissen, zoals dopen, huwelijk en rouwdienst.

  2. jammer! Moskees rijzen de pan uit en kerken gaan ten onder …

    Lijkt me logisch, er gaat bijna niemand meer naar de kerk, waarom een gebouw leeg laten staan? Vroeger had je smederijen, met de introductie van de auto kwam er daar niemand meer en werden ze gesloten. Tijden veranderen nu eenmaal.

  3. jammer, zie ierder zondag toch wel weer ca 150 mensen (schat ik) bij de hoeksteen, wijkkerken zijn goed voor de wijk als ze daarin mee wilen helpen (samen maken we de stad)
    Het is gewoon logisch dat dit moet. Van ouds stond er een hervomde en een gereformeerde kerk in de Aalanden, nu is dat 1 kerkverband dus waarom 2 kerken als ze halfleeg zijn? [trouwens het ledenaantal van de Sionskerk groeit nog steeds!]
    Hoop wel dat ze iets goeds weten te vinden voor de hoeksteen want het is een van de mooiste kleine kerken in Zwolle.

Reageer