Motie Waanders en de Broerenkerk

Zwolle – Op dit moment staat het vast, dat zeker drie partijen, t.w. de Christenunie, VVD en CDA maandag 5 juli a.s. een motie zullen indienen over de plannen van Waanders met de Broerenkerk.

Deze motie wordt ingediend naar aanleiding van het betoog van de heer Waanders op de laatste Jaargetijdenborrel. Hierbij waren de nodige raadsleden aanwezig, die het betoog van de heer Waanders en de reactie van burgemeester Henk Jan Meijer daarop hebben gehoord. Volgens de ondertekenaars van de motie is het goed, dat ook de raad laat weten, dat er alles aan gedaan moet worden om de plannen m.b.t. de Broerenkerk gerealiseerd te krijgen.

Voor de motie zie "Lees verder"

Motie – vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Waanders en de Broerenkerk

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 5 juli 2010

overwegende dat,
– de ontwikkeling van de binnenstad een belangrijk aandachtspunt is voor de gemeente Zwolle
– in het kader van "Samen maken we de stad" de gemeente alles moet doen wat in haar vermogen ligt om initiatieven vanuit burgers en ondernemers te honoreren, zeker als die initiatieven een bijdrage leveren aan het kwalitatief verbeteren van de binnenstad
– de heer Waanders duidelijk heeft gemaakt dat het realiseren van de boekhandel in de Broerenkerk langzamerhand een onmogelijkheid lijkt te zijn

verder overwegende dat
– de raad zich realiseert dat het monument zijn van de Broerenkerk extra zorgvuldigheid vraagt van de gemeente Zwolle
– de raad zich ook realiseert dat een investering van € 3.000.000,- in een pand dat niet in eigendom is geen vanzelfsprekendheid is

van oordeel dat
– het vestigen van boekhandel Waanders in de Broerenkerk een kwalitatieve versterking is van de binnenstad
– de Broerenkerk hierdoor ook als gebouw aan kwaliteit wint en op deze manier beter behouden blijft in de toekomst
– de eigendomsverhouding de realisering niet in de weg mag staan
– er goed gefundeerde afspraken gemaakt kunnen worden over het in eigendom hebben van de Broerenkerk door Waanders, met behoud van de Broerenkerk voor de stad Zwolle

verzoekt het college
– alles in het werk te stellen wat binnen een voor alle partijen acceptabele termijn leidt tot realisering van de plannen van boekhandel Waanders met de Broerenkerk.

En gaat over tot de orde van de dag.

John van Boven, ChristenUnie
René de Heer, VVD
Martijn van der Veen, CDA

Artikel delen:
Reacties 15
 1. – “de heer Waanders duidelijk heeft gemaakt dat het realiseren van de boekhandel in de Broerenkerk langzamerhand een onmogelijkheid lijkt te zijn”

  Wat zijn dan die knelpunten?

 2. Reeds 72 vergunningen te hebben aangevraagd en al een paar ton aan kosten te hebben gemaakt komt de heer Waanders er achter dat er nog een investering van minimaal 3 miljoen euro in een huurpand gepompt moet worden om aan alle regeltjes te voldoen.
  Hij vergeet nog dat hij straks op een dood stuk van de binnenstad komt te zitten als de parkeergarage op het Noordereiland gaat verdwijnen.
  Ik wens de heer Waanders veel wijsheid.

 3. @Ikke ; bedankt voor de informatie. Wim W. zal toch wel geluisterd hebben naar z’n adviseurs; of hebben die allemaal die 3 meloen een beetje over het hoofd gezien?
  Regels zijn regels; ook in Zwolle. Daar verandert zo’n motie niets aan.
  Of toch???:o:o

 4. @drama123 het knelpunt is de relatie tot de kerk. Als het gehuurd moet worden is het niet aantrekkelijk om er 3 mljoen euro in te investeren. Er wordt gezocht naar een constructie die recht doet aan de wens van Waanders en aan het gegeven dat het een monument is.

  @ikke de investering is was bekend. De tijd is vooral gaan zitten in de eigendomsverhouding in relatie tot de investering.
  Overigens juich ik de plannen toe: goede verbinding tussen “oude winkelgebied en natalini winkelgebied. De redenering met betrekking tot de parkeergarage kan ook gevoerd worden t.a.v. de huidge plek.

 5. @John van Boven ; ook dank. Die 3 meloen is toch niet plotseling uit de lucht komen vallen? Kopen zal nooit een optie zijn geweest voor de gemeente (lijkt me). Of speelt Waanders nu het spelletje: “hoe graag wil je me hebben, en wat is dat waard”? m.a.w. hoeveel gaat de gemeente meebetalen aan die drie meloen? Dat is ook een vorm van constructie.

 6. Beste John,
  Blij te lezen dat er misschien nu bij de CU het licht komt wat voor een catastrofe die het onttrekken van een belangrijke parkeervoorziening aan de noordzijde van de binnenstad voor de gevestigde detailhandel betekend.

 7. @drama123. Het gaat niet om meebetalen door de gemeente. Het gaat Waanders er om dat hij toch wel zekerheid wil hebben over zijn investering. De verwachting is dat ze er uit komen. Was ook de reactie van Henk Jan Meijer in zijn reactie.
  @ikke. Ik constateer dat je ons verkiezingsprogramma niet kent. Je makt wel een gemakkelijke opmerking vind ik. In het collegeakkoord staat het ook (ook dor ons ondertekend). De noordwestkant van de stad ontbeert goede parkeervoerzieningen, waaraan nodig wat moet gebeuren.

 8. Beste John,
  De Noordwest kant van de binnenstad is niet het Noordereiland maar dat was gericht op de thans opgegeven parkeergarage onder de studentenflat (taxicentrale) en de parkeerplaatsen welk de gemeente dacht te creëren bij het Groene Land.
  Trouwens de vorige wethouder van de CU, de heer Cnossen, heeft met vuur en zwaard het idee bestreden om op het Noordereiland enige vorm van bezoekers parkeren toe te staan.
  Gelukkig wijzen vele neuzen nu de andere kant op alhoewel de strijd nog niet gestreden is. Moge het project Broerenkerk daar positief aan meewerken.

 9. Wat doet de gemeente toch altijd lastig met nieuwe plannen en initiatieven van ondernemers en bewoners. En dan spreekt de gemeente ook nog eens over “Samen maken we de stad”?

  Want zoals het nu gaat komt er nauwelijks verbetering. Want aangezien er niks nieuws wordt toegelaten zoals: 12 koopzondagen per jaar wat de inwoners en ondernemers graag willen of een Holland Casino voor verbetering van het toerisme en het uitgaansleven in de stad.

  Zo doe je je als stad echt tekort aangezien elke stad maar wat graag een Holland Casino wil en andere steden ook niet moeilijk doen over elke maand een koopzondag. Vraag me eigenlijk af of de gemeente Zwolle wel echt een zelfrespecterende hoofdstad wil zijn en er ook voor wil gaan om de stad te verbeteren?

 10. Natuurlijk moet er een Holland Casino in Zwolle komen.
  Dan hoef ik niet helemaal naar Groningen, Utrecht of Amsterdam!

 11. Nu we het toch over gokken hebben:
  Zowel blackjack als pokeren zijn geen kansspelen.
  Die kunnen dus GEWOON in Zwolle gespeeld worden,
  zonder dat daar een vergunning voor nodig is!

 12. Als ik het goed begrijp wordt overwogen om de kerk aan Waanders te verkopen. Als dat zo is, dan zou de gemeente Zwolle de kerk onder voorwaarden te koop moeten zetten, zodat iedereen die hier iets in ziet, een kans krijgt.

Reageer