Start werkzaamheden ten zuiden van Zwolle

Zwolle – Wegverbreding A28 Zwolle – Meppel. Rijkswaterstaat start donderdag 8 juli met de wegverbreding op het circa 4 kilometer lange zuidelijke deel van de A28. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle Zuid (afrit 18). Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het spoedaanpakproject ‘Wegverbreding A28 Zwolle-Meppel’, waarbij de weg in beide richtingen wordt verbreed met één volwaardige rijstrook.De werkzaamheden op het circa 15 kilometer lange noordelijke deel tussen de aansluiting Ommen en het knooppunt Lankhorst zijn begin juni 2010 gestart.

De werkzaamheden op het zuidelijke traject vinden gefaseerd plaats. In de maanden juli en augustus wordt ten zuiden en noorden van de IJsselbrug gewerkt. In september en deels in oktober vinden de werkzaamheden op de IJsselbrug plaats. Vervolgens worden voor de komende winterperiode de laatste asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. In de winter- en lenteperiode 2010/2011 worden er drie nieuwe geluidschermen gebouwd vinden de nog resterende werkzaamheden plaats.

Verkeerssituatie en verwachte hinder tijdens uitvoering
In beide rijrichtingen is tijdens de werkzaamheden sprake van verschoven en versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 90 km/h. Overdag is een gelijk aantal rijstroken beschikbaar als in de huidige situatie. In de avond- en nachtperiode zal sprake zijn van tijdelijke afsluitingen van rijstroken of toe- en afritten. Tijdens de werkzaamheden op de IJsselbrug wordt de ene brughelft overdag ingericht met 4 rijstroken (3 rijstroken in 1 richting en 1 rijstrook tegengesteld) en met 2 rijstroken op de andere brughelft. Naast deze 2 rijstroken bevindt zich dan het werkgebied van aannemer BAM. In de nachtperiode wordt op één brughelft gewerkt.Rijkswaterstaat en de aannemer zetten zich ervoor in om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Ondanks de getroffen maatregelen dient u echter wel rekening te houden met een langere reistijd.

Informatieavond werkzaamheden IJsselbrug
De meeste geluidhinder voor de omwonenden zal optreden tijdens de werkzaamheden op de IJsselbrug en de afsluitende (nachtelijke) asfalteringswerkzaamheden vóór en na de IJsselbrug. Rijkswaterstaat verstuurt hierover een brief naar de directie omgeving en organiseert op woensdag 25 augustus een informatieavond om de werkzaamheden op en de verwachte hinder rond de IJsselbrug nader toe te lichten. Deze avond vindt plaats van 19.00 – 21.00 uur in het Stadskantoor van de gemeente Zwolle, Lübeckplein 2.

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A28Zwolle-Meppel voor actuele informatie over het project of kijk op www.vananaarbeter.nl voor actuele reisinformatie. Heeft u vragen, bel dan naar de gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (ma t/m zo van 06.00 – 22.30 uur).

Spoedaanpak
De A28 Zwolle-Meppel is een van de 30 hardnekkige knelpunten die in het kader van het Rijkswaterstaat-programma ‘Spoedaanpak’ versneld wordt aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken.

Artikel delen:

Reageer