Wachten tot de laatste schoolbel

Zwolle – Vrijdag 9 juli sluiten de scholen voor de zomervakantie. Voor de leerlingen zit een heel schooljaar er weer op. Het is tijd om zes (basisonderwijs) of zeven weken (voortgezet onderwijs) vakantie te vieren. Sommige ouders willen graag een of meer dagen voorschot op de schoolvakanties nemen, bijvoorbeeld om de vakantiefiles voor te zijn. Mag dat?

De laatste dagen voor de schoolvakantie vormen meestal de rustigste periode van het schooljaar. De rapporten zijn geschreven en kinderen weten al of ze het volgend jaar een klas hoger zitten. Voor de leerlingen staat niet zo veel meer op het spel, lijkt het. Voor sommige ouders is die aanname een reden om de laatste dag van het schooljaar niet af te wachten. Ze pakken alvast de auto of het vliegtuig richting vakantiebestemming.

  

Als het om vrije dagen gaat moeten kinderen zich houden aan de schoolvakanties. Slechts in heel bijzondere gevallen, zoals belangrijke familieomstandigheden mag de schoolleiding een leerling vrij geven.

Overleg altijd met de schoolleiding als u vindt dat uw kind een dag (of meer) verlof moet hebben. Meldt uw kind zich niet op school zonder dat de schoolleiding daarvan op de hoogte is, dan wordt u als ouder(s) uitgenodigd om de absentie van uw kind toe te lichten. Overigens zijn jongeren vanaf twaalf jaar medeverantwoordelijk voor het naar school gaan.
Leerplichtambtenaar

Bij ongeoorloofd verzuim kan de school de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle inschakelen. In dat geval nodigt de leerplichtambtenaar u uit voor een toelichting. Als er geen gegronde redenen voor de absentie van uw kind is, dan stelt de leerplichtambtenaar een proces verbaal voor luxe verzuim op en legt dat voor aan de rechter. Gaat de rechter daarin mee, dan wordt doorgaans een boete opgelegd voor elk kind uit het gezin dat ongeoorloofd heeft verzuimd.

Voor de goede orde: eerder uw kind(eren) van school halen om vroegtijdig met vakantie te kunnen gaan, is ongeoorloofd verzuim. Gelukkig hebben de scholen met diverse leuke activiteiten dezer dagen een goed alternatief voor de kinderen. Voor vakantie hebben ze nog weken de tijd.

Meer informatie:
www.zwolle.nl

Artikel delen:

Reageer