Uitvoering motie Inburgering

Zwolle – Tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2009 is de motie inburgering unaniem aangenomen en de Raad wordt middels een ter kennisname aangeboden brief op 5 juli 2010 van status van de uitvoering van de motie op de hoogte gebracht.

Het in de motie gestelde verzoek van de Raad aan het College luidt: “Het door het College opnemen van de regierol tussen en met alle betrokken taal, inburgering en maatjesprojecten om op die manier tot samenwerking en efficiënter gebruik van middelen en mogelijkheden die leiden tot effectief bereik van doelgroepen te komen”. Zoals de VVD in de betreffende brief leest wordt de regierol voortvarend middels diverse overleggen opgepakt. De afdeling Beleid zorgt voor, tijdens en na de opgestarte overleggen Participatiebudget en Taalcoaches voor uitgebreide informatie. Dit betreft o.a. uitnodigingen, agenda’s beleidsnota’s en presentaties.

Dit brengt de VVD tot de volgende vragen: 

1. wat is de status van het verzoek in de motie mbt het effectief bereik van de doelgroepen

2. is het gelet op het grote aantal deelnemende organisaties en partners in het Ketenoverleg Partcipatiebudget en overleg Taalcoaches in de praktijk voor de klant nog wel voldoende duidelijk bij wie hij of zij het beste terecht kan

3. ligt in het verlengde van de regierol ook de gedachte voor één loket

Namens de VVD-fractie

Aly van der Vegte

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het in de motie gestelde verzoek van de Raad aan het College luidt: ⤽Het door het College opnemen van de regierol tussen en met alle betrokken taal, inburgering en maatjesprojecten om op die manier tot samenwerking en efficiënter gebruik van middelen en mogelijkheden die leiden tot effectief bereik van doelgroepen te komen⤝. Zoals de VVD in de betreffende brief leest wordt de regierol voortvarend middels diverse overleggen opgepakt. De afdeling Beleid zorgt voor, tijdens en na de opgestarte overleggen Participatiebudget en Taalcoaches voor uitgebreide informatie. Dit betreft o.a. uitnodigingen, agenda??s beleidsnota??s en presentaties.

    Je moet als nieuwbakken Nederlander nogal flink aan inburgering doen om dit soort teksten te echt kunnen begrijpen, ik heb er zelf al veel moeite mee, ik moest het echt 3 x lezen

  2. Wethouder Van As meldt dat de stand van zaken met betrekking tot inburgering 6 juli in het college aan de orde is.

    Wat betreft de aantallen zit Zwolle aan de goede kant. De betrokken organisaties weten elkaar goed te vinden en verwijzen ook naar elkaar door. De eenheid Sociale Zaken vervult hierbij een spilfunctie. Een apart loket is op dit moment niet nodig, gelet op het functioneren en samenwerken van de betrokken instellingen.

Reageer