Ontwerp bestemmingsplan Campus ligt ter inzage

Zwolle – Het ontwerp bestemmingsplan “Campusterrein Hogeschool Windesheim en Greijdanus College” is gereed. Hiermee is de tweede fase van de procedure bereikt. Het ontwerp bestemmingsplan ligt, met de daarbij behorende stukken, tot en met 11 augustus voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum in het Stadskantoor (Lübeckplein 2).

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kan schriftelijk een zienswijze worden ingediend gericht aan de gemeenteraad, Afdeling Stad en Landschap, t.a.v. mevr. I. Heerspink, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Ook kan een mondelinge zienswijze naar voren worden gebracht. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u voor 28 juli 2010 een afspraak te maken met mevrouw I. Heerspink, telefoonnummer (038) 498 23 85 of mevrouw R. Stam, telefoonnummer (038) 498 21 83.

In de reacties op het voorontwerp zijn ook opmerkingen gemaakt die niet verwerkt konden worden binnen het bestemmingsplan. In overleg met de vertegenwoordiging van de bewonersvereniging Schellerheem, is besloten deze punten op te nemen in een Plan van Aanpak, dat gezamenlijk met Greijdanus, Windesheim en gemeente wordt opgesteld. Het plan van aanpak wordt gelijktijdig met het bestemmingsplan aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In dit plan komen zaken aan de orde als parkeren, zwerfafval, verkeersveiligheid en de problematiek rond de Lünentunnel.

 

Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen op de website:

 www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0193.3351-0003

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer