Onduidelijkheid over verplaatsing van Het Anker

Zwolle – De fractievoorzitter van Swollwacht F. Eikelboom en burgerraadslid W. Aan ’t Rot zijn boos op wethouder E. Dannenberg. De reden hiervoor is, dat zij vinden dat de wethouder verzuimd heeft tijdig informatie te geven over de toekomstige situatie van wijkcentrum Het Anker in Westenholte.

Op 18 januari j.l. is er met de raad gesproken over de verplaatsing van het Anker naar de Noordschil Westenholte. In deze bijeenkomst hebben belanghebbenden van de diverse verenigingen in de wijk hun visie en wensen aan de raad kenbaar gemaakt. Swollwacht zegt dat de wethouder toen ook met de raad van gedachten heeft gewisseld over een toekomstige multifunctionele accommodatie in de Noordschil Westenholte. Daarnaast zijn er, volgens Swollwacht, door Dannenberg toezeggingen gedaan aan de raad en aan de wijkvereniging WVF, de ijsvereniging WVF en Het Anker. Danneberg heeft volgens Swollwacht toegezegd te onderzoeken welke mogelijkheden – eventueel in combinatie met het programma investeren in Overijssel, sociaal flankerend beleid – er zijn om een accommodatie te realiseren waar diverse voorzieningen worden geclusterd. De zogenaamde Kulturhusformule. De belangrijkste toezegging van de wethouder was, dat hij de raad voor 1 juni 2010 een rapportage zou doen toekomen, met daarin zijn bevindingen en plannen hoe deze ontwikkeling haalbaar gemaakt kan worden.

Het spijt Swollwacht enorm te moeten constateren dat de wethouder niet tegemoet komt aan de gemaakte afspraken met de raad en de genoemde belanghebbenden. Eikelboom en Aan ’t Rot vinden deze handelswijze en het niet nakomen van de gemaakte afspraken onacceptabel, aangezien het proces en de onzekerheid waarin de diverse gebruikers (Volleybalvereniging Bas Autowas, Biljartvereniging, Muziekvereniging, Toneelvereniging, Carnavalsvereniging, IJsvereniging, Wijkvereniging) van het Anker zich bevinden al geruime tijd duurt en op deze wijze maar voortduurt. En dat is voor Swollwacht geen optie!

Naar aanleiding van bovenstaande heeft Swollwacht voor wethouder Danneberg de volgende vragen:

 1. Wat is de reden dat wij nog geen rapportage hebben ontvangen?
 2. Wat is de reden dat wij niet geïnformeerd worden over het niet of later verschijnen van de genoemde rapportage?
 3. Bent u met ons van mening dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden?
 4. Kunt u ons aangeven zo spoedig mogelijk aangeven, wat de status is van uw bevindingen?
 5. Hebt u al oplossingen gevonden voor het financiële vraagstuk? Zo ja, wat zijn uw oplossingen? Zo nee, wat is hier de reden van?

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom (Fractievoorzitter) en Wichert aan ’t Rot (Burgerraadslid)

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Wethouder Dannenberg laat weten dat het onderwerp ‘Het Anker’ nu door zijn collega Vedelaar behandeld wordt.

 2. Wichert c.s. . Nu moeten jullie (swolwacht) echt opletten: en een portefeuillewisseling, en het zomerreces. Dat houdt in de regel een “radiostilte” in. En er is niets gevaarlijker dan een radiostilte!

 3. Drama wees niet bang voor die radiostilte,maar dit is toch weer een afschuifsysteem.Dannenberg heeft beloofd voor 1 Juni een rapport over de haalbaarheid van Het Anker zou liggen en dan zal het mij een worst wezen of Vedelaar of Dannenberg zelf hier aan tegemoed komt .Bij mij is beloofd is beloofd.

 4. Teleurgesteld mag dat wel.Dannenberg heeft beloftes gedaan en als hij die zelf niet uitvoert moet hij dat een ander laten doen.Je bent een team of niet.

 5. Je kunt em ook bellen/mailen, zielig dat ie er een ander voor op laat draaien. Dus alle afspraken na de verkiezingen zijn waardeloos?
  Lekker jonk! Wat voor jonk dan ook, in elk geval niet van “een man een man een woord een woord” lijkt ut.
  Hij zal op het laatst wel expres afspraken voor na de verkiezingen hebben gemaakt. Zal hem toch lekker jeuken: zoekt zijn opvolger maar uit. Lekker Christelijk ook.

 6. Dick Dannenberg is een prima man en dit heeft niets met Christelijk te maken.Alleen het feit dat dergelijke dingen gebeuren(en die gebeuren helaas steeds weer).Het is een doorschuif systeem waar we volgens mij vanaf moeten.Ik neem niemand iets kwalijk maar daarom ben ik wel teleurgesteld .En nu heeft Vedelaar het in handen en die is van jou Partij,dus heb vertrouwen

 7. Waarom mail of bel je em dan niet? Dus dit is ook niet waar

  Dus alle afspraken na de verkiezingen zijn waardeloos?
  Lekker jonk! Wat voor jonk dan ook, in elk geval niet van “een man een man een woord een woord” lijkt ut.
  Hij zal op het laatst wel expres afspraken voor na de verkiezingen hebben gemaakt.

  Komt nogal “na mij de zondvloed” over. Noem het zoals je wilt, ik vind het niet eerlijk en dat vind ik niet te rijmen met Christelijk.

  Zucht, je weet toch dat ik geen lid van een partij ben. Of is mevr. Vederaar WVF-er geworden?

 8. @dick, wichert heeft niet gezegd dat jij lid ben vant een politieke partij. Aan jouw reacties valt ook niet te herleiden wat nou je poltieke voorkeur is. Zal wel ergens in het midden liggen.:D

 9. :-* Assie en prut maar weer. ‘T is er heerlijk weer voor.

  Ontopic maar weer. Het zal mij verder jeuken hoe de heren zich laten behandelen. Vreemd dat ze zelf hun vragen aan D. richtten. Dus het lijkt hun ook allemaal een beetje overkomen te zijn. Ze waren zelf bij de afspraak neem ik aan. Blijf bovendien vinden dat die per mail of telefoon af had gekund. Het niet nakomen van een afspraak lijkt het punt hier te zijn. Nou ja, ze zoeken het maar uit. Wilde enkel aangeven dat ik dit zo niet gepikt zou hebben. Verder vind ik het prima. Heb jij ook nog wat ontopic Assie?

 10. Antwoord:

  Wij stellen u voor kennis te nemen van:
  De beantwoording van artikel 45 vragen door de fractie Swollwacht betreffende het uitblijven van een rapportage over de mogelijkheden voor verplaatsing van Het Anker naar het gebied Stinspoort.

  Inleiding
  Op 7 juli 2010 heeft de fractie van Swollwacht artikel 45-vragen gesteld naar aanleiding van het uitblijven van een rapportage over de mogelijkheden van verplaatsing van Het Anker in Westenholte.

  Kernboodschap
  Wij beantwoorden de gestelde vragen als volgt:
  1.Wat is de reden dat wij nog geen rapportage hebben ontvangen?
  Voorop staat dat het college een kans ziet in een nieuwe gecombineerde voorziening voor welzijn, sport en bewegingsonderwijs in het gebied Stinspoort als vervanging van het huidige wijkcentrum annex sportzaal Het Anker, zoals ook is verwoord in het collegeakkoord voor de periode 2010-2014. Het onderzoek naar de mogelijkheden om zo??n voorziening te realiseren, ligt in lijn daarmee. Het heeft echter meer tijd gekost om de benodigde verkenningen voor welzijn en sport en bewegingsonderwijs af te ronden.

  2.Wat is de reden dat wij niet geïnformeerd waren over het niet of later verschijnen van de genoemde rapportage?
  Wij betreuren het dat u niet tijdig bent geïnformeerd over de opgetreden vertraging. Dit had anders gemoeten.

  3.Bent u met ons van mening dat gemaakte afspraken nagekomen moeten worden?
  Ja.

  4.Kunt u ons zo spoedig mogelijk aangeven wat de status is van uw bevindingen?
  Wij verwachten de raad begin september de uitkomsten van de verkenning naar de drie onderzochte varianten te kunnen voorleggen waarna de raad zich daarover kan uitspreken.

  5.Hebt u al een oplossing gevonden voor het financiële vraagstuk? Zo ja, wat zijn uw oplossingen?
  Zo nee, wat is hier de reden van?
  In de rapportage aan de raad zullen wij ook ingaan op de financiële consequenties van de drie varianten. Op dit moment kunnen wij wel al melden dat de door u genoemde mogelijkheid van een provinciale bijdrage vooralsnog niet tot het gehoopte resultaat heeft geleid.

Reageer