Geen vee meer op dijk door droogte

Zwolle – Om de graszoden op dijken zo goed mogelijk te beschermen, stelt het Waterschap Groot Salland vanaf vrijdag 9 juli een beweidingverbod voor vee op dijken in. Door de droogte wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater. Ook roept het waterschap recreanten, zoals wandelaars, op de onverharde delen van dijken niet te betreden.

Door de lange periode zonder regen van de afgelopen weken is de grasmat van dijken en de toplaag waarin de beworteling zit, verdroogd. Met het beweidingverbod wil het waterschap verdere beschadiging van de graszoden voorkomen. De maatregel geldt niet voor het gehele werkgebied van Waterschap Groot Salland. Het beweidingverbod is ingesteld met uitzondering van het Kampereiland, polder de Pieper, de Zuiderzeepolder en de Mandjeswaard. Daar zijn de dijken nog voldoende groen.

Beweiding van dijken met vee, voornamelijk schapen, is toegestaan indien het waterschap daar een ontheffing voor heeft verleend. In de voorwaarden van deze ontheffing staat vermeld dat het waterschap beweiding tijdelijk kan verbieden met het oog op waterstaatkundig belang. Pachters en eigenaren van dijkpercelen worden door Groot Salland persoonlijk met een brief op de hoogte gesteld van het beweidingverbod. Het waterschap laat weten op het verbod te handhaven. Bij het niet naleven van de maatregel riskeren eigenaren en pachters een proces-verbaal of eventuele bestuursdwang.

Naast het beweidingverbod voor vee verzoekt het waterschap burgers en recreanten zo min mogelijk onverharde delen van dijken te betreden. In het werkgebied van Groot Salland zijn dijkgedeelten vrij toegankelijk voor wandelaars en andere recreanten, bijvoorbeeld als het deel uit maakt van wandelroutes. Het ingestelde beweidingverbod blijft tot nadere berichtgeving van kracht.

Artikel delen:

Reageer