Sporttalent krijgt de ruimte in Overijssel

Zwolle – Sporttalent krijgt de ruimte in Overijssel. In opdracht van de provincie maakt Sportservice Overijssel een plan om (jong) Overijssels sporttalent te ontdekken en te ontwikkelen. Talentontwikkeling is een nieuw speerpunt in het breedtesportbeleid van de provincie en is een uitvloeisel van de Statenmotie Hassink-Smits. De provincie trekt voor de komende jaren hiervoor € 80.000,– uit.

In het plan krijgen de sportverenigingen de hoofdrol, als vindplaats en kweekvijver voor jong talent. De provincie stimuleert de sportverenigingen meer werk van te maken van het scouten en ontwikkelen van talent. "(Jonge) talentvolle sporters moeten de kans krijgen hun persoonlijke prestaties te verbeteren. Daarmee kunnen ze zich vooral naar leeftijdsgenoten profileren als boegbeeld voor de breedtesport en een brug slaan naar de topsport", aldus gedeputeerde Gert Ranter. Sportverenigingen kunnen (jong) talent begeleiden naar bijvoorbeeld Regionale Talenten Centra of regionale Bondsselecties. Dat vergt deskundigheid op het gebied van omgang met talenten, de begeleiding van jonge sporters en hun ouders, afstemming met de bonden; maar ook thema’s als gezonde voeding, enz. Daarin zullen de sportverenigingen worden ondersteund door Sportservice Overijssel.

De provincie wil met haar breedtesport bereiken dat in 2016 minimaal 75% van alle inwoners regelmatig aan sport doet. Op dit moment voldoet ongeveer 57% van de inwoners aan de nationale norm van minimaal 5 keer per week een half uur sporten of bewegen.

Zestig provinciale projecten moeten meer mensen in beweging krijgen. En dat lukt, steeds meer mensen zijn actief. Vooral ouderen, maar ook jongeren, allochtonen en mensen met een chronische aandoening. Ook in de komende jaren zet de provincie in op deze groepen, met extra aandacht voor de inwoners van 20 tot 55 jaar en mensen met een beperking. Hiervoor worden speciale stimuleringsprogramma’s gemaakt. Met dit beleid en via het Olympisch Netwerk Overijssel (waarbij de provincie zal aansluiten), maakt de provincie zich sterk voor een goed sportklimaat in Overijssel.

Artikel delen:

Reageer