Ziekenhuizen leiden samen gespecialiseerde professionals op

Zwolle – Zes ziekenhuisorganisaties in Gelderland, Drenthe en Overijssel gaan nauw samenwerken bij de opleidingen voor de functies van operatieassistent, anesthesiemedewerker, Intensive Care verpleegkundige, Cardio Care verpleegkundige en Spoedeisende Hulp verpleegkundige.

Aanleiding voor de samenwerking is de huidige krapte op de arbeidsmarkt voor genoemde functies. Door de handen ineen te slaan verwachten de ziekenhuizen zowel nu als in de toekomst kwaliteit en continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners in het verzorgingsgebied van de betreffende ziekenhuizen. De ziekenhuizen benutten daarbij elkaars kennis en ervaring om tot vernieuwing van de inrichting van de gespecialiseerde ziekenhuiszorg te komen.

 

De deelnemende ziekenhuizen zijn Gelre ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Isala klinieken (Zwolle), Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk), Zorgcombinatie Noorderboog (Meppel) en Saxenburgh Groep (Coevorden en Hardenberg). Op 5 juli hebben zij een convenant ondertekend waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd.

Concreet zijn de ziekenhuizen met elkaar overeen gekomen om de capaciteit van de op te leiden professionals te verhogen, zodat de huidige schaarste gunstig wordt beïnvloed. Jaarlijks wordt nagegaan of de opleidingscapaciteit overeenkomt met de toekomstige gezamenlijke behoefte, op basis waarvan bijstelling kan plaatsvinden.

De ziekenhuizen onderzoeken ook of een vorm van gezamenlijk opleiden mogelijk is en helpen elkaar de (tijdelijke) tekorten en mogelijke overschotten op te vangen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een gezamenlijke pool van medewerkers en tot

eventuele uitwisselingsprogramma’s. Daarmee wordt de deskundigheid van de individuele professional bevorderd en kunnen pieken en dalen in de ziekenhuizen worden opgevangen.

De ziekenhuizen hebben zich voorgenomen de afspraken in de nabije toekomst verder uit te breiden naar meer verpleegkundige functies en naar andere afdelingen waar sprake is van tekorten.

Het samenwerkingsconvenant geldt voor de komende twee jaar. Na een jaar zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden. Na het verstrijken van de looptijd kunnen de afspraken telkens met een jaar worden verlengd.

 

Artikel delen:

Reageer