Munitieonderzoek in Zwarte Water

Zwolle – Op twee plekken in het Zwarte Water wordt op 13 en 14 juli aanstaande onderzoek gedaan naar munitie en wapens. Ter hoogte van de haven Boterman wordt naar een blindganger gezocht. In het water voor Triferto wordt gedetecteerd naar wapens en of munitie. Het onderzoek is nodig omdat in het najaar het Zwarte Water gebaggerd gaat worden.

kaartje_detectiegebied_zwarte_water.jpg

Een speciaal team gaat met een boot de locatie scannen. Met een zogenaamde meersonde gradiometer wordt gekeken of er munitie in de bagger ligt. De sondes worden aan een frame geplaatst dat vervolgens zo dicht mogelijk over de waterbodem wordt gesleept. De detectieapparatuur geeft aan of er metaal in de bodem zit. Als dat zo is wordt bepaald wat de beste methode is om met zekerheid vast te stellen dat het inderdaad gaat om explosieven en hoe het verwijderd kan worden. Het Zwarte Water is een doorgaande vaarroute. De scheep- en pleziervaart zal mogelijke enige hinder ondervinden, maar het Zwarte Water blijft bevaarbaar.

Aanleiding

Tijdens het baggeren van de stadsgrachten werd munitie aangetroffen. Daarop besloot de gemeente Zwolle onderzoek te laten doen naar de mogelijke locaties waar nog meer munitie kon liggen. Uit dit historisch onderzoek kwam naar voren dat tijdens een bombardement op Holtenbroek in 1944 mogelijk een blindganger in het Zwarte Water terecht is gekomen. Op grond van verklaringen van een ooggetuige is er ook reden aan te nemen dat er voor de kade van Triferto mogelijk wapens en/of munitie kan liggen. De bedrijfsgebouwen werden tijdens de oorlog gebruikt voor opslag van bouwmateriaal door de Duitsers en daarom bewaakt. De bewakingstroepen zouden aan het eind van de oorlog hun wapens en munitie in het Zwarte Water hebben gegooid.

Artikel delen:

Reageer