Geen waterprobleem door droogte bij Groot Salland

Zwolle – Ondanks de droogte staan de waterpeilen in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland er goed bij en constateert het waterschap op dit moment geen problemen. Groot Salland stelt vooralsnog dan ook geen verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater (beregeningsverbod).

De reden dat de sloten, weteringen en kanalen in het waterschapsgebied goed op peil kunnen worden gehouden, ligt in het feit dat de belangrijke aanvoerbronnen van water, de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer, nog steeds voldoende water aanvoeren. Daarnaast heeft ook de regen van de afgelopen dagen een positieve invloed gehad op de waterpeilen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de Rijn, die aftakt in de IJssel, ook de komende weken voldoende water aanvoeren. Ook het IJsselmeer blijft voldoende op peil. Een maatregel die het waterschap al eerder inzette is het verhogen van het zomerpeil door het opzetten van stuwen. Hiermee wordt een buffer gecreëerd waarmee water wordt ‘vastgehouden’ in het gebied. Het waterschap houdt de waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten. Vorige week stelde Groot Salland wel een beweidingverbod voor vee op dijken in. Die blijft tot nadere berichtgeving van kracht.

Artikel delen:

Reageer