Dorpsplan Wijthmen in concept gereed

Zwolle – Het dorpsplan Wijthmen is een stap dichterbij. Het college heeft ingestemd met het concept-dorpsplan. Het plan is (mede) door en voor de bewoners van Wijthmen, Herfte en Zalné tot stand gekomen en geeft antwoord op de vraag: “Hoe kan Wijthmen groeien met behoud van haar identiteit en eigenheid”? De dorpbewoners zijn nu aan zet. Wat vinden zij van het concept-dorpsplan? 

Het dorpsplan bevat drie onderdelen. Een totaalplan dat schetst ‘waar en hoe’ Wijthmen zich tot 2025 kan ontwikkelen. Dit is gebaseerd op het voorkeursscenario dat eerder dit jaar is opgesteld met de bewoners van Wijthmen. Een programma waarin beschreven staat wat tot circa 2025 gerealiseerd kan worden. En tenslotte een uitvoeringsprogramma met de projecten die tot 2014 uitgevoerd gaan worden.


Dorpsplan in vogelvlucht

De belangrijkste programmapunten uit het concept-dorpsplan zijn de realisatie van een zorgcentrum met twintig zorgappartementen en twintig aanleunwoningen, en de bouw van 105 tot 185 woningen. Hiervoor zijn vier bouwlocaties beoogd: rondom het Kulturhus, de Erfgenamenweg, de Kroesenallee en de ‘nieuwe dorpsstraat’ die ontstaat na verlegging van de N35. Het dorsplan kent een looptijd van vijftien tot twintig jaar. Woningen worden gefaseerd en in rustig tempo op de markt gebracht. Voor alle ontwikkelingen geldt uiteraard dat zodra er concrete plannen zijn en deze financieel haalbaar blijken de reguliere procedures, zoals eventuele bestemmingsplanwijzigingen, in werking treden. De eerste locatie die voor uitvoering in aanmerking komt is de locatie Kulturhus.

Inspraak & reactieDe gemeente hoort graag de mening van dorpbewoners en andere belanghebbenden op het concept-plan en nodigt hen uit een reactie te geven op het concept-plan.

Het plan ligt van 1 september tot en met 13 oktober 2010 ter inzage in het Kulturhus (Erfgenamenweg 14) en het gemeentelijk Informatiecentrum (Lubeckplein 2). Het plan kan daarnaast gedownload worden op www.dorpsplanwijthmenzwolle.nl. Reageren kan middels een brief of (fysiek of digitaal) reactieformulier. Tijdens de inspraakperiode is in het Kulturhus een postertentoonstelling te zien rondom het concept-dorpsplan.

Dorpsdebat: woensdag 29 september 2010Reageren kan ook tijdens het derde dorpsdebat dat plaats heeft op woensdag 29 september in het Kulturhus. Het concept-dorpsplan staat deze avond centraal. Bewoners zijn van harte welkom om mee te praten en hun stem te laten horen. De avond begint om 19.30 uur.     Vervolg

 

Samen met de uitkomsten van het dorpsdebat en inspraakreacties gaat het dorpsplan nogmaals ter besluitvorming naar het college en vervolgens naar de raad. Goedkeuring door de raad – naar verwachting eind 2010 – maakt het dorpsplan definitief.

Artikel delen:

Reageer