Zwolse Soroptimisten schenken weeshuis 25.000 euro

Zwolle – Een delegatie van Soroptimistclub Zwolle heeft in Makongolo in Kenia het respectabele bedrag van 25.000 euro overhandigd aan ‘grandma Lily’. Deze grootmoeder heeft de zorg voor 16 van haar kleinkinderen die allen wees zijn geworden doordat hun ouders aan aids zijn overleden. De reis kreeg een droevige wending toen bij terugkomst in Nederland bekend werd dat de grootmoeder bij een brand in haar huis het leven had gelaten.

In 2005 bestond Soroptimistclub Zwolle 70 jaar. Reden voor de club om  een lustrumproject te starten. Het werd het project in Makongolo, Kenia. Samen met de zusterclub Mumias in Kenia werd dit project uitgevoerd. De betrokkenheid van de Soroptimistclub in Kenia vormde een garantie dat het geld op de goede plek terecht kwam. Bovendien zorgde club Mumias voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden die dankzij de bijdrage van Club Zwolle konden worden gerealiseerd: de bouw van een waterput, een nieuw onderkomen voor de grootmoeder, schoolgeld voor twee kleinkinderen en de aanschaf van koeien en kippen.

De komst van de waterput maakt het mogelijk voor de kleinkinderen om naar school te gaan. Voorheen waren ze ongeveer 4 uur per dag kwijt aan het water halen bij een put die kilometers verderop was. Daardoor bleef er geen tijd over om naar school te gaan. De waterput dichtbij is niet alleen voor de grootmoeder en haar kleinkinderen een enorme vooruitgang, maar ook voor de andere bewoners in het dorp, die ook hun water daar kunnen putten.

Diepe indruk

Gedurende een periode van vijf jaar heeft Soroptimistclub Zwolle 5000 euro bijeengebracht, met verdubbelingshulp van Stichting Cordaid. Jaarlijks kwam dit bedrag via de Keniase zusterclub ten goede aan het project. In 2010 kwam aan het lustrumproject van Club Zwolle een einde. Reden waarom een delegatie van 6 soroptimisten van Club Zwolle is afgereisd naar Kenia om de laatste 5000 euro  te overhandigen en met eigen ogen te gaan zien hoe het geld besteed werd. De grootmoeder heeft de zorg voor haar 16 kleinkinderen op zich genomen toen haar zoon met zijn 4 vrouwen aan aids waren overleden. Het bezoek heeft diepe indruk gemaakt op de Zwolse Soroptimisten. Het lemen hutje wordt vervangen door een bakstenen huis dat in de loop van 2010 gereed komt, zodat de grootmoeder daar kan gaan wonen met een aantal van haar kleinkinderen. In de schuur staan inmiddels drie koeien die melk leveren zowel voor eigen gebruik als ook voor de verkoop. Naast de stal met de koeien staat een schuurtje waarin de kippen met hun kuikens zijn ondergebracht.  De kippen leveren eieren, ook weer voor eigen gebruik en voor de verkoop, waardoor de familie beter in het eigen onderhoud en dat van de kleinkinderen kan voorzien.

Droevig bericht

Bij thuiskomst weer in Nederland ontvingen de Zwolse soroptimisten via Club Mumias in Kenia het droevige bericht dat er brand was uitgebroken in het huis van de grootmoeder. Een van de weeskinderen had de brand niet overleefd. De grootmoeder was met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Een week later overleed ook de grootmoeder aan haar verwondingen. Club Zwolle is hierdoor erg geraakt. Tegelijkertijd is ze blij dat ze de weeskinderen, die nu meer dan ooit wees zijn, heeft kunnen steunen. De Zwolse soroptimisten zijn ervan overtuigd dat de kleinkinderen met de hulp van de leden van Club Mumias in staat zullen zijn op termijn een zelfstandig bestaan op te bouwen. Eens temeer is de meerwaarde gebleken van deze vorm van kleinschalige en doelgerichte samenwerking bij projecten binnen het internationale netwerk van soroptimistclubs.

Verschil maken

Met het gezamenlijke project hebben Club Zwolle en Club Mumias in Kenia een verschil kunnen maken in het leven van deze grootmoeder en haar kleinkinderen. Club Zwolle staat inmiddels in de startblokken voor haar 75 –jarig lustrum. Ook ter gelegenheid van die mijlpaal zal een project worden geselecteerd dat een bijdrage levert aan verbetering van de leefomstandigheden van vrouwen en kinderen.
Soroptimistclub Zwolle maakt deel uit van de grootste wereldorganisatie van werkende vrouwen, Soroptimist International.
Deze organisatie stelt zich o.a. ten doel:

  • als serviceclub de lokale, nationale en internationale gemeenschappen te ondersteunen.
  • actief deel te nemen aan de besluitvorming op elk maatschappelijk gebied.
  • opkomen voor de rechten van de mens, die van de vrouw en het kind in het bijzonder
Artikel delen:

Reageer