Ondersteuning voor woonwijk Werkeren

In het nieuwe Werkeren in de wijk Stadshagen van Zwolle zijn vrije sector kavels in de verkoop gegaan. Werkeren bestaat uit vier buurten die elk een eigen karakter hebben. De gemeente brengt in een aantal fasen in totaal 130 kavels in verkoop. Vorig jaar heeft de gemeente 23 kavels in Werkerhoven in de verkoop gebracht. Hiervan zijn nog enkele kavels beschikbaar. Nu worden 42 kavels in de buurt Havezatepark aangeboden. Provincie Overijssel ondersteunt de plannen van de gemeente Zwolle voor het behoud van havezate Werkeren. Gedeputeerde Kristen van de provincie Overijssel overhandigde vrijdagmorgen in het stadhuis een cheque van € 135.000,00 aan Wethouder Cnossen van Zwolle. Het geld is bedoeld als ondersteuning om de geschiedenis van de eeuwenoude havezate Werkeren zichtbaar te maken in de woonwijk Werkeren.

Tot en met 27 april 2007 kunnen mensen zich inschrijven voor een kavel in de buurt Havezatepark. De 42 kavels hebben een grondoppervlakte tussen de 440 en 700 m2. De kavelprijs varieert van ongeveer € 167.000,- tot € 259.000,- inclusief BTW. Havezatepark is een buurt met allure. De uitstraling is parkachtig en luxe met ruimte voor individualiteit en privacy. De vormgeving van deze woonbuurt is geïnspireerd op de structuur van de voormalige Havezate Werkeren.

De woningen liggen aan rustige lanen of straten die aansluiten op het park dat aangelegd is rondom de fundamenten van de voormalige havezate. De bebouwing is gevarieerd, maar heeft als gemeenschappelijk kenmerk een statige uitstraling.

De verkoop van de kavels in Werkerhoven verloopt via Margadant Makelaardij aan de Nieuwe Markt 15. De verkoop van de kavels in Havezatepark verloopt via Meeùs Makelaars aan de Burg. van Roijensingel 1. Inmiddels hebben al 120 mensen interesse getoond en de speciale folder over het Havezatepark aangevraagd. Meer informatie over Werkeren op www.woneninwerkeren.nl.

Werkeren ligt in het nieuwe Stadshagen en is een bijzondere plek voor Zwolle. De geschiedenis van het oude Werkeren gaat terug tot in de 13e eeuw. Voordat in de nieuwe woonwijk werd gebouwd heeft stadsarcheoloog Hemmy Clevis opgravingen in de bodem gedaan. Hierdoor is veel over de geschiedenis van Werkeren bekend. De havezate Werkeren werd bewoond door de familie Van Ittersum en later door de Bentincks. Het kasteel was op zijn mooist rond de 17e en 18e  eeuw. Daarna raakte de havezate in verval en werd vergeten.

Historische plek in Overijssel

Het terrein van de havezate wordt daarom niet met woningen bebouwd, maar ingericht als archeologisch monument. Op het kasteelterrein wordt de oude omlijning van kasteel Werkeren aangegeven. Daarbinnen krijgt het geheugentheater van beeldend kunstenaar Ben Raaijman een prominente plaats. In het geheugentheater worden archeologische vondsten, die bij opgravingen in Werkeren zijn gevonden, getoond. De provincie Overijssel is enthousiast over dit plan waarin cultuurhistorie en kunst worden gecombineerd met ruimtelijke ordening. Het is een goed voorbeeld van het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De provincie heeft daarom € 135.000,00 beschikbaar gesteld.

Artikel delen: