Dode vissen door zuurstofgebrek

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft meldingen van burgers binnengekregen van dode vissen in Zwolle. Door het warme weer bevat het water minder zuurstof. De hevige buien van zaterdag en maandag hebben dit versterkt. Het waterschap heeft de meldingen onderzocht en de gemeente verzocht de vissen te verwijderen. In Zwolle werd aan de Kloosterbrink ook vissterfte geconstateerd. Om hoeveel vissen het hier gaat is niet bekend.

Oorzaak van de vissterfte is de langdurige warme periode in combinatie met riooloverstorten als gevolg van de hevige regenbuien van afgelopen dagen. Door de aanhoudende warmte is het oppervlaktewater opgewarmd. Warm water bevat minder zuurstof. Door de heftige buien van dit weekend is er in korte tijd veel water in het riool gekomen. Als het riool de hoeveelheid water niet aan kan, wordt dit water op verschillende plekken in het gebied via overstorten geloosd op het oppervlaktewater. Door deze overstorten en door water dat bijvoorbeeld via de berm afstroomt, komt veel organisch materiaal in het oppervlaktewater terecht. Dit organisch materiaal wordt door bacteriën afgebroken die hiervoor zuurstof gebruiken. Het zuurstofgehalte in het water neemt hierdoor steeds verder af.

Waterschappen en gemeenten zijn alert op het signaleren van dode dieren in het water en het opruimen hiervan. Een oplettende houding van burgers kan hieraan ook een bijdrage leveren. Treft u dode of zieke dieren aan in wateren, waarschuw dan uw gemeente of waterschap.

Artikel delen:

Reageer