SWZ plaatst eerste HRe-ketel

Zwolle – Woningstichting SWZ heeft een eerste HRe-ketel laten plaatsen door Breman Techniek en Breman Service Genemuiden. De zogenoemde Remeha eVita is geplaatst in de ontmoetingsruimte van de Twee Stromen Veste aan de Rijnlaan.

Bijzonder aan deze ketel is dat naast warmte en warm water ook elektriciteit wordt geleverd. Het op deze manier opwekken van elektriciteit betekent een enorme besparing op de totale energierekening van een huurder. Bovendien levert de ketel een grote bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. SWZ wil in 2010 90 HRe-ketels in bestaande woningen plaatsen.

SWZ is zich ervan bewust dat zij een belangrijke bijdrage kan en moet leveren aan het terugdringen van het energieverbruik. De hoofdfocus van SWZ ligt met name op het gebied van woonlastenbeheersing voor huurders. Investeren in duurzaamheid levert volgens SWZ op langere termijn ook meerwaarde op voor de stad, de wijken, de complexen en de leefbaarheid. Het plaatsen van HRe-ketels is daar onderdeel van. Andere initiatieven van de woningcorporatie op het gebied van duurzaamheid zijn bijvoorbeeld de realisatie van het Earthship in Doepark Nooterhof en de centrale (duurzame) opwekking van energie in de nieuwbouwwijken Breecamp-Oost (Stadshagen) en de Muziekwijk. Ook wordt in verschillende projecten gebruik gemaakt van Warmte- en Koude Opslag (WKO): een duurzame techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de warmte en koude die van nature aanwezig is in de bodem.

HR is de vertrouwde aanduiding voor Hoog Rendement en de toegevoegde ‘e’ staat voor elektriciteit. De elektriciteit komt via het stopcontact direct beschikbaar voor de elektriciteitsbehoefte in huis. Is het verbruik lager dan de opgewekte elektriciteit, dan vindt teruglevering plaats aan het elektriciteitsnet. De ketel in huis fungeert dus tevens als een soort ‘privé’ energiecentrale.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer