Huisvesting bijzondere doelgroepen verbetert

Zwolle – De gemeente Zwolle maakt vorderingen met de huisvesting van specifieke bewonersgroepen, maar heeft meer tijd nodig om de plannen te realiseren. Dat blijkt uit de tussenrapportage resultaatafspraken huisvesting bijzondere doelgroepen, van het college van burgemeester en wethouders.

Het gaat om afspraken om (woon)voorzieningen te realiseren voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Dat zijn mensen met een psychisch-, psychiatrisch-, psycho-sociaal- of verslavingsprobleem of met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of ouderen met een zorgindicatie. In de tussenrapportage stelt het college vast dat op diverse fronten initiatieven van de grond zijn gekomen, maar dat het in aantal gevallen schort aan afspraken met woningcorporaties en betrokken zorginstellingen. De verwachting is dat de resultaatafspraken in het voorjaar van 2011 zijn gerealiseerd.

Het college merkt op dat diverse projecten inmiddels in gang zijn gezet. Zo vindt er een vergroting plaats van het aanbod van vastgoed voor bijzondere doelgroepen, onder meer dankzij een voorziening voor de opvang van gezinnen.
Ook maken corporaties, gemeente en instellingen een betere afweging tussen het belang van de cliënt en de belangen van omwonenden. Verder wordt er gewerkt aan een digitale kaart, om de huisvesting van specifieke doelgroepen beter over stad te spreiden. De afspraken over de spreiding zijn nog niet gemaakt.

De resultaatafspraken worden gebruikt voor een op te stellen meerjarenprogramma huisvesting bijzondere doelgroepen. Volgens het college is daaraan behoefte, omdat gemeente en corporaties voor belangrijke keuzes staan in het woonbeleid en de strategische ruimteplanning. Ook biedt het programma de mogelijkheid om initiatieven en plannen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen te toetsen.

Artikel delen:
Reacties 27
 1. Als je je realiseert dat de woningzoekmarkt in Zwolle zwaar overspannen is en dat de huisvesting van bijzondere doelgroepen circa 35% van de beschikbare woningen krijgt toegewezen, dan heeft deze groep t.o.v. de normale woningzoekenden niets te klagen…..
  Zie de hoeveelheid sterretjes in de woningzoeker.

 2. Mooie ik moets eerst ff kwijt dat ik zelf ook via bijzonder doelgroepen
  In de dieze ben terecht gekomen en het goed doe geen last bezorg
  en normaal leef.
  Het valt mij op de laatste tijd hoeveel er hier in dieze worden geplaast
  Via alerlij instellingen helaas is de begeleiding van 9-17 en in het weekend dicht. Dat is waar het vaak mis gaat op papier heel veel begeleiding maar in de praktijk vaak 1 keer in de 3 of 4 weken.
  Hallo hoest mooi goed doei hen nog 60 andere clienten.

  Trouwens er wordt wel betaald voor begeleiding maar dat gaat vaak op aan panden admistratie en andere dinge zoals bekend.

  Vindt fijn te lezen dat men aan de onwonede gaat denken
  Dat zijn meestal de mensen die gewoon huur betalen.
  En die on gevraagd als pech hebt 2 jaar veel overlast hebt
  Nou dit wast zon beetje ro

 3. ro,

  als jij ook nog in het weekend begeleiding nodig heb hoe kan je dan helemaal zelfstandig leven?
  Zodra je zelfstandig gaat leven heb je ook een bepaalde eigen verantwoordelijkheid die je aan moet kunnen toch?

 4. Ro, ‘fijn’ , ik heb een kind met meerdere beperkingen en o jee, o jee, o jee…als ik over pakweg x jaar huisvesting mag gaan zoeken moet ik er vooral aan denken ‘m goed onder de kalmerings middelen te stoppen want men zou in dit overspannen landje maar zo iets vreselijks als o ver last mogen ervaren. Ja, ja… zolang met dergelijke inzendingen alle vooroordelen steeds maar weer worden bevestigd word het natuurlijk nooit wat.
  En we vragen heus niet het vel over de oren, we zijn ten slotte niet allochtoon, maar van een beetje begrip en open staan voor andermans beperkingen is nog nooit iemand omgekomen, zie je.
  ;D

 5. Eens QM, we hebben hier ook dicht in de buurt “bijzondere doelgroepen” gehuisvest. Hoe begeleid ? Maar begeleid wonen in 2 huizen en nog niet zo lang, dus ik kan er niet heel objectief over zijn, maar de eerste indruk is goed. Na een overduidelijke en gezellige kennismakingsavond, is er wederzijds begrip.

 6. dick, genoegdoening haal je als een juf van de gemeente langs school gaat om te kijken of je wel recht hebt op bepaalde aanpassing.Dat bleek een goeie move, mevrouw bleek zeer geschokt door de aanblik van al die kinderen in het klasje, en de toezegging kwam vrijwel een week later8)8). Al blijft het triest dat mensen die over je beslissen in feite niet WETEN waarover ze beslissen.Nou ja, nu wel dus;D

 7. En zo maak je meer krankzinnigs mee.Een speciale fiets van over de 3000??…geen probleem. Nou ja, maar ik kom nog uit de tijd van de fietsen die opgebruikt werden, weetjewel, en voel me gewoon niet prettig bij zo een duur ding in huis, laat staan dat we er geen ruimte voor hebben.Dus kwam ik met een oplossing die maar een fractie zou kostten…mocht niet:( halloooo, isuernog????

  begrijpe wie begrijpe kunne.

 8. Mooi die aanpassings-check-juf QM. En ook de beste controle.

  Waren er maar meer zo

  en voel me gewoon niet prettig bij zo een duur ding in huis

  Volslagen belachelijk dat een voor iedereen (incl de gemeenschappelijke geldbuidel) betere oplossing niet mocht >:(>:(>:(

  Kun je zo’n ervaring ook naar een serieuze instantie mailen die er wat over te vertellen heeft? Klink is toch overigens ook die man van die consessies aan de FIFA-dictators?

 9. Nou het had iets te maken met de ‘regels zijn regels’ cultuur bij de gemeente waardoor het ene wel vergoed zou worden, en het andere niet…- zucht-

  dan maar pas op de plaats maken, en er even vanuit gaan dat bij school en/of vakantie opvang op beperkte schaal aangepaste fietsmogenlijkheden zijn die daar ook wel eens gebruikt zullen worden.

  Het ligt er ook helemaal maar aan in welke gemeente je woont, in de vorige gemeente kregen we een aftanse kinderbuggy uit de opslag…een andere keuze was er niet.
  Geen geld, geen geld word er dan gezegd.
  Na ruim 3 jaar (en echt veel te oud voor een kleuterbuggy) is ‘ie eindelijk vervangen.Dat wel, maar vraag niet hoeveel moeite het kost….

 10. Bijzondere doelgroepen is wel een grote groep.
  Niet allen mensen met een beperking maar ook
  of wat dan ook.

  Die via blijf van me lijf uit hele land komen
  Mensen die via Cad komen
  Mensen die via de swolsepoort komen

  Mensen die via crisis opvang komen meestal ook uit het hele land.
  Dan komt daar nog bij mensen die via de Herberg geplaats moeten worden.

  Die vaak ook uit het hele land of iedergeval regio komen.

  Kijk ben wel een voorstander voor zoiets Mits de begeleiding goed is
  Want dat is waar ik mij gewoon aan stoorde praat niet over kinderen
  zieke mensen met een beperking woon in een goed koope potiek flat jo zonder lift.

  Dus bij ons worden meestal alleen cad ggd blijf v mijn huis crisis opvang en herberg geplaats
  En daar zitten heel veel fijne mensen tussen maar wat ik bedoeld
  Treffen wij het niet kunje nergens terecht met een klacht of gesprek.

  ro

 11. Tja, over georganiseerd land. Alles moet in regels gevangen worden. Ook omdat er orde moet heerschen. Hele Kadasters zijn er groot mee geworden.

  Dat het aan de gemeente ligt waar je woont is te gek voor woorden! Betekend volgens mij dat er landelijk-bindende, flexibele, praktisch toepasbare regels zouden moeten zijn. Al was het alleen maar dat er natuurlijk op deze manier ook kapitalen staan weg te roesten. Of via een zijweg naar Oostblok oid???

  Kun je niet ergens een klacht neerleggen over je ervaringen over de afgelopen jaren? Een klacht die serieus wordt genomen en waar alleen de winst al zal zijn dat er mensen in de toekomst baat bij zouden hebben? Er kan allicht meer gecoordineerd en gepraktiseerd worden lees ik.

 12. Ro; van de andere kant kan men niet meer om deze mensen heen, het is hoogste tijd dat er een spreekbuis komt, mensen die voor ze opstaan en zorgen dat er komt wat ze nodig hebben en dat er naar ze geluisterd word en dan bedoel ik niet alleen tijdens verkiezings tijd of om een of andere politieke parvenue de ego te strelen ten kostte van…snap je.
  Zolang het ieder voor zich is veranderd er weinig.

 13. zoals ik all aangaf ben ik wel gewoon mooi woord geinteregeerd in de maatschapij dus gaat niet om mij jo ben 10 jaar clean.
  En natuurlijk moet er plaats zijn voor de mensen en vindt mooie dat deze rea,s komen.
  Gaat mijn ook niet de mensen gaat mij vaak de begeleiding bv 40 uur betaald krijg bijvoorbeeld he en dat die eens in de drie weken langs huppeld kijk daar stoor ik mij aan en gaat het mis.

  Kunje als mede bewoner hun wel bellen maar dan komt de wet van privicie weer om de hoek kijken.
  En helaas heb je ook gevallen waar zon 8 of 9 hulpverleners over de vloer komen die van elkaar niks weten of mogen weten
  Het zal mooi zijn als de statestieken is vrij worden geven.

  Bijvoorbeeld de plaatsing van het Cad of de Crissis opvang
  Van mensen die een wooning hebben gekregen met een nieuwe kans
  Hoeveel er van slagen kijk mensen die niet slagen
  Kijk ik niet tegen aan maar de instantie die de begeleiding heeft
  En daar wordt gewoon heel vaak makelijk over gedaan

  Voorbeeld binnen stad gewoon veel verslaafden in een woon omgeving zetten.

  ro

 14. @ ro, je verhaal komt over als een best communicatie probleem.

  Als er wat is:
  – kun je als medebewoner hun wel bellen maar dan komt de wet van privicie weer om de hoek kijken…..dat vind ik al vreemd!
  – helaas heb je ook gevallen waar zo’n 8 of 9 hulpverleners over de vloer komen die van elkaar niks weten of mogen weten’…..langs elkaar heen werken dus.

  Maar er moet toch een instantie zijn (die begeleid heeft dat jullie daar konden wonen) die deze 2 zeer serieuze klachten probeert op te lossen? Misschien kan een politieke partij dit anders oppikken?

 15. Instellingen regeren vanuit de ivorentorens er mag niets naar buiten lekken want o wee men moet de stand ophouden van: we zijn zo goed.
  Mensen die hulp en zorg nodig hebben krijgen het minst het meeste gaat op aan overhead en management.
  Alles voor niets door het volk: het verlicht despotisme.
  Mensen in de zorg komen ernstig tekort en vergeet de mantelzorgers niet die ook op den duur ziek worden van de overbelasting zo wordt onze gezondheidszorg onbetaalbaar.

 16. De zorg is steeds minder betaalbaar. Bij alle instellingen zijn de budgetten gekort waardoor de kwaliteit van de zorg steeds meer afneemt.

  Ik heb het vaker gezien dat er bij een bespreking met alle zorg instellingen rond een gezin niemand van elkaar wist wat een ander deed. Ofwel dat er iemand aan tafel zat die het dossier niet eens kende terwijl die al jaren de begeleiding zou moeten verzorgen.
  “Te grote caseload” en dan maar “ff snel inlezen” is dan het antwoord.Dan volgt er een”goed gesprek”waarbij alle neuzen dezelfde kant opstaan want iedereen is het eens met elkaar, soms gebeurt dit zelfs zonder de aanwezigheid van de client zelf!!!
  Vaak wordt dan hun oplossing aan de client opgedragen en als het dan niet lukt heeft iedereen er “tenminste wel samen alles aan gedaan” en kijkt iedereen elkaar vreemd aan als het dan toch weer misgaat.
  De client wordt bestempelt als onbegeleidbaar en dan volgt het grote zwarte gat waar de client in beland zonder begeleiding of andere hulpvormen.
  Gelukkig word de zorg tegenwoordig beter gecontroleerd op de afspraken die ze aken, maar de grootse subsidie opslokkers zitten em niet in de clienten, maar in de bureaucratie.
  Schaf al die indicatiestellende instellingen af bijvoorbeeld. Zodra een huisarts of hulpverlening de zorgvraag geformuleerd heeft moet dat toch voldoende zijn?

 17. kijk we zijn er evaringsdeskundige
  Zo werkt het helaas vandaar mijn eerste rea op dit stuk.
  Om de Taffel waar de mooie bedoeling zoals in het stuk worden vermeld.
  Zitten alle manegers van elke organicatie om z,on groot mogelijk stuk van de taart te pakken.

  Dan wat hier ook weer gaat gebeuren opzetten van een mooi project Tot de subsidie pot weer op is hem weer op te zeggen.
  Ken er een bult ze komen en gaan de ene naam nog mooier dan de andere het raport nog dikker dan de andere
  En die client ach die hebt je nodig als wisselgeld voor het stuk van de taart.
  FF voor de goede orde verleners op de werkvloer
  Denken vaak wel voor de client maar hebben te maken met het manegers die allen bezig zijn geld te crieeren voor hun organicatie

  en verder een goed week end allemaal en gezond weer op

  ro

 18. grappig dat het ook in dit stuk staat:

  “Ook maken corporaties, gemeente en instellingen een betere afweging tussen het belang van de cliënt en de belangen van omwonenden”

  corporaties? welke dan?
  instellingen? welke dan?

  Zijn deze getoetst op hun ervaring?
  Hebben ze aantoonbare resultaten geboekt?

  Wat hebben ze aan de client gevraagd?
  Wat hebben ze de omwonenden gevraagd?Hoeveel omwonenden hebben inspraak?

  Of is het beslist bij een lunch waar managers, gedeputeerden de taart verdeelden? Van project naar project…

 19. precies ervaring

  Kijk als je Geen openbare statistieken voert
  kun je dus nooit beoordelen toch
  noem er maar een paar CAD GGD LDW RIW
  SWZ DELTA
  FRION VIAVIA
  En nog veel meeeeeerrrrr
  Verstandig is te proberen op een gezamelijke kerst borrel te kunnen kommen ron

 20. inderdaad, fotootje met een client in de krant. “zielig verhaal” erbij en iedereen slikt het als zoete koek. Tot een paar jaar later de subsidie kraan voor het project dicht gedraaid word(door bv geen resultaat of de koek is simpelweg op). De toegezegde zorg afneemt en clienten en omwonenden alleen nog uiteindelijk op de politie aangewezen zijn…

 21. Geldklopperij in de Zorg…vandaag in het nieuws. Er zit daar heel wat scheef. Hier de mogelijkheid om via de linkjes

  ZELF te reageren

  Vind het ook triest dat er soms per gemeente hele verschillende regels gelden over het verstrekken van middelen. Had ik het gister laat met QM over.

 22. ik denk dat het vooral met mismanagement uit het verleden te maken heeft waar de client nu voor moet opdraaien. Het werk is hetzelfde of soms zelfs zwaarder geworden voor de verzorgers.
  Hoevaak hoorden we wel niet dat een manager zonder affiniteit in de zorg voor veel geld een topfunctie had gekregen en de boel in de soep liet lopen en via zin netwerk zo weer elders aan de slag kon gaan?

Reageer