‘Code droog’ opgeheven

Zwolle – ‘Code droog’ is sinds donderdagavond opgeheven in de provincie Overijssel. De natuurbrandindex staat weer op normale waarde. Ook wordt de komende dagen neerslag van betekenis verwacht. Dit houdt in dat er door de gemeenten ontheffingen kunnen worden afgegeven voor het verbranden van takken, landbouwafval en dergelijke. Dit geldt in de regio’s IJsselland en Twente.

Code Droog werd eind juni afgekondigd door de regionaal commandanten van beide regio’s. Tijdens deze periode was de brandweer extra alert op bos- en heide branden. Ook werden er luchtsurveillances gehouden. Reden was de aanhoudende droogte met een verhoogde kans op het uitbreken van natuurbranden en een snelle uitbreiding daarvan. Met het afkondigen van de code kan worden voorkomen dat gevoelige objecten en gebieden overmatige risico’s lopen. Deze overmatige risico’s zijn nu geweken.

De beslissing om Code droog' in te trekken is gebaseerd op een aantal meetpunten in de regio's. Die geven waarden aan op basis waarvan de beslissing kan worden genomen om de code af te kondigen, danwel in te trekken. Gecombineerd met de visuele waarnemingen in de regio's worden grondige afwegingen gemaakt op basis waarvan deCode droog’ kan worden ingetrokken.
Let op!

De brandweer doet er dus alles om bos- en heidebranden te voorkomen, maar vraagt ook de gebruikers van de natuurgebieden om hulp. Niet alleen tijdens Code Droog. Want één weggeschoten sigaret is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Maar ook rommel, zoals een weggegooide fles, kan brand veroorzaken. Als de zon erop schijnt kan het als een vergrootglas werken.

Verder kan een auto brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan het gras daardoor in brand vliegen. En verder is barbecuen en een kampvuur maken natuurlijk gezellig, maar het gevaar van brand is daarbij groter dan u misschien denkt.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Wie durfde Zwolle ook “droog” te noemen. In humor opzicht niet en kwa sapjes al helemaal, of het moet aan je eigen zuunigheid liggen. Kan nog een opzicht bedenken…maar daar is het hier te beschaafd voor. Daarin ook niet trouwens.

Reageer