Geen problemen met beweidingverbod en droge dijken

Zwolle – Het beweidingverbod voor schapen op dijken dat het Waterschap Groot Salland bijna twee weken geleden instelde, wordt door de schapenbeweiders goed opgevolgd. In totaal stuurde het waterschap 170 schapenbezitters een brief met de mededeling dat de ontheffing om schapen te weiden op dijken voor onbepaalde tijd werd ingetrokken vanwege de droogte. Na controle bleken bij 5 nog beweiders schapen te grazen. Na een mondelinge waarschuwing werden de schapen alsnog zonder problemen van de dijken gehaald.

Groot Salland stelde het beweidingverbod in om de graszoden op dijken te beschermen. Door de langdurige droge periode wordt bij begrazing het wortelstelsel van de grasmat aangetast, waardoor het gras op de dijk moeilijk kan herstellen. Deze grasmat dient als bekleding van de dijk en voorkomt afspoeling bij hoogwater. Ook riep het waterschap recreanten, zoals wandelaars en mountainbikers, op de onverharde delen van dijken niet te betreden. Tot nadere berichtgeving blijven zowel het beweidingverbod als de oproep van kracht.


Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid van burgers. Door de klimaatverandering regent het vaker en harder en stroomt er steeds meer water via de rivieren ons land binnen. Hoe beter het waterschap de dijken beheert, hoe beter en sterker ze zijn in situaties wanneer het er op aan komt: bij hoogwater wanneer het water krachtig tegen de dijken aan klotst. Hoe minder schade aan dijken door het jaar heen ontstaan, hoe minder maatregelen en investeringen nodig zijn om de dijken in goede conditie te houden. Het beweidingverbod voor schapen draagt daar ook aan bij. Deze maatregel geldt overigens niet voor het gehele werkgebied van Groot Salland. Het beweidingverbod is ingesteld met uitzondering van het Kampereiland, polder de Pieper, de Zuiderzeepolder en de Mandjeswaard.

Het waterschap inspecteert de dijken jaarlijks. Dat gebeurt tijdens de zogeheten dijkschouw in het voor- én najaar. In het voorjaar controleren medewerkers of de dijken goed de winter zijn doorgekomen, in het najaar of ze goed de winter ingaan. Waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, zullen dan maatregelen worden uitgevoerd.  Daarnaast vindt één keer in de vijf jaar een toetsing plaats opgelegd door het Rijk. Dit is een rekenkundige toetsing waarmee ook hoogte en sterkte bepaald worden. Op die manier worden de dijken continue gemonitord en houdt het waterschap scherp in de gaten hoe ze er bij liggen.Eerder dit jaar werkte Groot Salland mee aan een onderzoek van Rijkswaterstaat waarmee werd bekeken of de grasmat op zanddijken in de praktijk ook daadwerkelijk stand houdt. De resultaten van deze dijkoverslagproef waren positief.

Scheuren of gaten in dijken als gevolg van droogte is bij Groot Salland niet aan de orde. Deze situaties kunnen ontstaan in veendijken, zoals onlangs gebeurde in Nieuwerkerk aan den IJssel en  Capelle aan den IJssel. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de kadebreuk in Wilnis tijdens de hittegolf van 2003. Veen heeft de eigenschap te vervormen bij droogte waardoor er scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Groot Salland kent alleen zand en/of kleidijken.

Artikel delen:

Reageer